farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on December - 7 - 2016 | Comments Off on Umenie byť svätým – vyhodnotenie

01_monika-siskova-10-rokovTak znela téma výtvarnej súťaže, ktorá prebiehala v našej farnosti počas celého leta až takmer do sviatku všetkých svätých. O jej úspešnosti hovorí takmer 30 zaslaných výkresov.

Detičky maľovali prevažne svätých Mikulášov, Pannu Máriu, Alžbetu Uhorskú a anjelov strážnych. Tých bolo spomedzi všetkých odovzdaných prác najviac a to najmä vďaka jednej iniciatívnej mamičke, ktorej sa podarilo do súťaže zapojiť škôlkarov z Hrubého Šúra. Za tento počin jej patrí veľká vďaka. My ostatní by sme si mohli z nej zobrať príklad a ďalší ročník súťaže by sa nám v počte rozrástol…

Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojilo, sme odmenili trojicou darčekov v podobe pexesa s krátkym životopisom Michala Magone, komiksu o svätom Jánovi M. Vianney a knižky Cesta za Malým princom. Odmeny do súťaže sponzorsky venovalo Vydavateľstvo don Bosco (www.donbosco.sk).

Obrázky budeme postupne tematicky zverejňovať v tlačenej verzii nášho farského časopisu, dovtedy si môžete všetky súťažné práce pozrieť tu.

fotky.

organizátori

Comments are closed.