farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on January - 17 - 2016 | Comments Off on Sviatosť krstu s otcom biskupom Haľkom / Keresztelő a püspök atyával

w-6854V sobotu 16. januára 2016 sme v našej farnosti o 15 hodine v Kostolnej pri Dunaji slávili štyri krsty detí: Kinga, László, Patrik a Terézia Mária. Kinga bola štvrtým dieťaťom v rodine a  tak  k nám zavítal otec Jozef Haľko. Priebeh krstu bol veľmi dôstojný a slávnostný. Rodičia i krsní rodičia stáli okolo oltára a tak mohli hlbšie vnímať tajomstvo sviatosti krstu. Otec Haľko nás vo svojich dvojjazyčných príhovoroch  veľmi povzbudzoval, aby sme si zachovali vieru a učili ju aj naše deti od malička. Poukázal aj na pevné spojenie dieťaťa s Bohom, ktoré krstom vzniklo a si ho treba chrániť. Pri tejto slávnosti boli prítomní aj viacerí kňazi.

Otec biskup Haľko ostal s nami aj na hostine a prišiel pozdraviť každú rodinu osobitne. O 18 hodine slúžil v našom farskom kostole aj svätú omšu. Vo svojej homílii spomínal svoju skúsenosť z vojny, kde museli hrabať padajúce lístie: nelogická činnosť, ktorá môže nadobudnúť zmysel, keď ju konáme z lásky k Bohu.

Vďaka Bohu za dar sviatosti krstu, vďaka otcovi biskupovi, že prijal pozvanie, vďaka nášmu pánovi farárovi, ktorý sa pričinil o priebeh i všetkým prítomným, ktorí sa radovali s nami.

MJ

Fotky / Fényképek:

Örömteli és egyben megtisztelő esemény részesei lehettünk január 16-án, az Urunk megkeresztelkedésének ünnepe utáni szombaton az egyházfai plébániatemplomban. Örömteli, hiszen a keresztelő mindig örömöt jelent, s megtisztelő, mivel a keresztség szentségét Mons. Haľko József püspök atya szolgáltatta ki. A szertartás a négyes szám jegyében zajlott, hiszen plébániaközségünk négy új taggal – Kingával, Lászlóval, Patrikkal és Terézia Máriával – gazdagodott aznap, s Gajdoš Pál plébános negyedik gyermek születése alkalmából hívta meg a püspök atyát.

Haľko püspök atya beszédében a megkeresztelkedéssel létrejövő Isten – gyermek kapcsolatot lelki köldökzsinórnak nevezte, s hasonlította a szolgáltató és a mobiltelefon közt működő térerőhöz is. Majd feladta a leckét nekünk, szülőknek, keresztszülőknek, mikor rámutatott arra, hogy ezt a kapcsolatot az ima teszi élővé, amelyet legjobban a szülő példája nyomán sajátít el a gyermek.

A püspök atya a keresztelés szertartásához tartozó minden egyes imánál és eseménynél elmagyarázta annak jelentését. Az exorcizmust, vagyis ördögűző imát – szintén modern korunk vívmányainak segítségül hívásával – vírusölő programhoz hasonlította. Megtudtuk, mi is a jelentősége a vízzel való leöntést megelőző katekumenok olajával való megkenésnek. A múltban az egymással birkózók olajjal kenték be magukat, hogy kicsusszanjanak az ellenség szorításából, a szertartás ezen része tehát a gonosz hatalmából való szabadulást jelenti. A gyermekek megkeresztelése után külön áldásban részesültek a frissen megkeresztelt gyermekek édesanyái, majd édesapái.

Nagy öröm volt számunkra – nemcsak az érintett négy család számára, hanem az egész plébániaközség számára is –, hogy a püspök atya elfogadta a meghívást, és eljött, hogy megkeresztelje gyermekeinket, akik a keresztény jövő záloga. Mindig nagy megtiszteltetés, ha a püspök ellátogat a hívek közé, s reméljük, hogy egyben nagy kegyelmek forrása is.

GZs

Comments are closed.