farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on June - 17 - 2017 | Comments Off on Sväté prijímanie

V nedeľu 27. mája vyvrcholila príprava detí na prijatie sviatosti Eucharistie, ktorú viedol náš pán farár Pavol Gajdoš. Sviatosť prijalo po prvýkrát celkom 10 detí – 5 dievčat a 5 chlapcov.

Drahý pán farár, duchovný otec náš,
ďakujeme zo srdca za tento deň plný krás.
Neistý krok detský viedli ste k oltáru,
prijmite vďačnosť našich sŕdc dnes od nás do daru.

Nech sa Vám šťastia dni ako kvety množia
a nech je nad Vami všetka milosť Božia.
Tieto milé kvietky dávajú Vám Vaše dietky,
prijmite ich s láskou, otče milý,
ako vďaku za to, čo ste pre nás urobili.

S vďakou deti a rodičia

Comments are closed.