farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on December - 9 - 2017 | Comments Off on Sv.Mikuláš 2017

December je mesiac plný radostí a prekvapení nielen pre dospelých, ale hlavne pre deti. Celé naše očakávanie na narodenie malého Ježiška sa začína už adventom a prícho-dom svätého Mikuláša. Bola streda a v kaplnke Najsvätejšej Trojice sa konala pravidelná detská svätá omša. Táto však bola niečím výnimočná – detičky navštívil sv. Mikuláš. Po svätej omši odznelo niekoľko tradičných mikulášskych rýmovačiek, detičky si odniesli štedré balíčky plné sladkých dobrôt a sv. Mikuláš nezabudol ani na dospelých, ktorým pripravil horúci punč a čaj.

Fotky

Comments are closed.