farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on December - 23 - 2015 | Comments Off on Stavanie vianočného stromu / Karácsonyfa-állítás

DSC02236Áno, stavanie stromu, lebo o stromčeku nemôže byť vôbec reč. Rodisko Kostolná pri Dunaji, vek približne 25 rokov, pôvodná hmotnosť s celým pňom dve tony a po skrátení takmer 750 kilogramov.

Pri odpilovaní tohto mohutného krásavca za použití vysokozdvižnej plošiny a autožeriavu s pracovnou výškou 30 metrov išla práca od ruky. Pri sledovaní neobvyklého predstavenia sa mohlo zdať, že aj postavenie bude prebiehať podobne hladko, ako jeho „demontáž“. Prvá skúška vytvalosti a odhodlania prišla už pri vstupe do kostola. Následne bolo vyskúšaných niekoľko techník stavania stromu. Po viacerých neúspešných pokusoch a privolania ďalších „dobrovoľníkov“ sa nám spoločnými silami podarilo takmer nemožné. Postaviť vianočný strom na jeho nové prechodné bydlisko vo farskom kostole.

Srdečná vďaka patrí darcom stromu, pilčíkom, firme Prangl Slovakia zo Senca, ktorá poskytla žeriavnícke práce a, samozrejme, odvážnym chlapom z farnosti a jej okolia, ktorí pomohli presťahovaniu zeleného symbolu Vianoc.

Fotky/Fényképek

Az idén egy valóságos faóriással kellett megküzdeniük a karácsonyfa-állításra vállalkozóknak Egyházfán. Az eredetileg kéttonnás fenyőfa a rövidítés után is 750 kilogrammot nyomott. A fa kivágása a daru segítségével zökkenőmentesen ment végbe ellentétben annak felállításával a plébániatemplomban. Végül azonban további „önkéntesek” közbelépésével sikerült megoldani a feladatot. Köszönet illeti a fa adományozóit, a favágókat, a szenci Prangl céget, amely a darut biztosította s természetesen plébániaközségünk és a környék bátor férfiait, akik részt vettek a munkálatokban.

Comments are closed.