farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Január - 29 - 2018
Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Zamyslenia z januárového trojdnia Keďže v našej farnosti úspešne funguje niekoľko aktívnych modlitbových spoločenstiev skupiny Modlitby matiek, hneď v januári (26. – 28. 1. 2018) sme sa úspešne zapojili do všetkých troch dní modlitbového trojdnia.

December - 21 - 2017
Comments Off on Čo je nového/Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság? Tu si ho môžete prečítať

December - 9 - 2017
Comments Off on Sv.Mikuláš 2017

December je mesiac plný radostí a prekvapení nielen pre dospelých, ale hlavne pre deti.

December - 9 - 2017
Comments Off on Duchovná obnova seniorov

 Aj v tomto roku sa vzájomnou spoluprácou medzi obecnými a farským úradom podarilo úspešne zjednotiť Deň seniorov s duchovným programom – tentokrát na tému „Svätci nášho územia“ v podaní duchovného otca Eugena Matusa.

November - 5 - 2017
Comments Off on Oslava všetkých Svätých

Oslava všetkých svätých V stredu 1. novembra sa v pastora nom centre stretli všetci svätí. A niektorí z nás si vybraných svätých aj zahrali ☺

Október - 15 - 2017
Comments Off on Farská púť na Moravu / Morva Zarándoklat

Naši farníci sa vybrali putovať na Moravu do susedných Čiech.

Október - 10 - 2017
Comments Off on Farské hody

Tie isté a predsa iné. Tento rok bola oslava titulu nášho farského kostola sprevádzaná dvomi novinkami. Po dlhých rokoch bola slávnosť s obnoveným presbytériom a prvýkrát boli dve sväté hodové omše.

Október - 9 - 2017
Comments Off on Blahorečenie Titusa Zemana

Mnohí naši farníci mali dátum 30. september už dlhší čas rezervovaný. Ani sme sa nenazdali a dlho očakávaný okamih významnej udalosti blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana bol tu. Nič sme nechceli zmeškať, tak sme sa do Petržalky vybrali s dostatočným predstihom už ráno.

Október - 8 - 2017
Comments Off on Kegyes volt az időjárás a máriavölgyi zarándoklókhoz

Évről évre többen és többen vesznek részt a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából meghirdetett máriatali zarándoklaton.

September - 27 - 2017
Comments Off on Čo je nového/Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság? Tu si ho môžete prečítať

September - 25 - 2017
Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Prinášame vám úvahy nad citátmi zo Svätého Písma, nad ktorými sme sa zamýšľali počas uplynulého modlitbového trojdnia modlitieb matiek.

September - 25 - 2017
Comments Off on Púť k svätému Martinovi / Szent Mártonhoz zarándokoltunk

Pri príležitosti 1700. výročia narodenia patróna našej arcidiecézy sa 23. septembra konala púť maďarských veriacich do Dómu sv. Martina.

September - 13 - 2017
Comments Off on Požehnanie školských tašiek

Rodinná svätá omša po letných prázdninách okrem slávenia eucharistie priniesla aspoň dve novinky, ktoré zostanú v histórii našej farnosti niečím výnimočným.

August - 29 - 2017
Comments Off on Praha / Róma után, rá egy évre, Prága

27. augusta sme sa s pánom farárom vybrali do Prahy. Na ceste sme sa zastavili v Brne kde sme navštívili kostol sv. Pavla a Petra a aj kostol sv. Juraja a kapucínsku hrobku.

August - 20 - 2017
Comments Off on Hrdí na rodinu

Občas sa v médiách vyskytnú výsledky rôznych ankiet, ktoré skúmajú spoločnosť – napr. na čo sú ľudia hrdí.

August - 15 - 2017
Comments Off on Cyklovýlet do Bratislavy

V nedeľu, 13. augusta sme spolu s pánom farárom podnikli na bicykloch cestu do Bratislavy. Cesta trvala asi štyri a pol hodiny.

August - 13 - 2017
Comments Off on Grilovačka u Rozálky / Grillparti Nagyborsán

Pred dvoma mesiacmi sa udiala v našej farnosti zásadná zmena.Po mnohých rokoch sa presunuli sväté omše tak, že v kaplnke v Hrubej Borši už nebýva v nedeľu, ale v sobotu večer o 17-tej s nedeľnou platnosťou, a tak sa

Júl - 20 - 2017
Comments Off on Púť pedagógov v Ríme / Róma, az Örök Város

Začiatkom leta sprevádzal pán farár našich pedagógov zo základnej školy v Hrubom Šúre po večnom meste Ríme.

Júl - 18 - 2017
Comments Off on Cyrilo-Metodská púť v Nitre

V stredu 5. júla sme si opäť pripomenuli sviatok našich vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda.

Júl - 14 - 2017
Comments Off on Čo je nového/Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság? Tu si ho možete prečítať.

Júl - 11 - 2017
Comments Off on Vlastivedná cyklotúra/Honismereti Kerékpártúra

Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri a Rímskokatolícky farský úrad v Kostolnej pri Dunaji

Jún - 30 - 2017
Comments Off on Výlet v Štúrove a Ostrihome

Cez letné prázdniny nás pán farár zobral so sebou na výlet do Ostrihomu a Štúrova. Ubytovaní sme boli na internáte a otec Paľko u našich hostiteľov:

Jún - 26 - 2017
Comments Off on Júnové modlitbové trojdnie

Do ostatného modlitbového trojdnia, ktoré sa na celom svete konalo v dňoch 23. – 25. júna 2017, sa zapojila aj naša farnosť.

Jún - 17 - 2017
Comments Off on Deň rodiny 2017

„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak aj koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“ (Arthur Schnitzler)

Jún - 17 - 2017
Comments Off on Sväté prijímanie

V nedeľu 27. mája vyvrcholila príprava detí na prijatie sviatosti Eucharistie, ktorú viedol náš pán farár Pavol Gajdoš. Sviatosť prijalo po prvýkrát celkom 10 detí – 5 dievčat a 5 chlapcov.

Jún - 17 - 2017
Comments Off on Pamätník za nenarodené deti

V rámci projektu Sviečka za nenarodené deti, ktorú podporuje Fórum života, ma oslovila myšlienka umiestnenia Pamätníka za nenarodené deti aj v našej farnosti. 

Máj - 22 - 2017
Comments Off on Púť detí v Marianke

Po vyhlásení diecéznej púte pre deti do Marianky sa veľa detí začalo modliť za počasie a dobrý úžitok z duchovnej púte. Táto sa uskutočnila 20. mája 2017 na pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave.

Máj - 6 - 2017
Comments Off on Púť do Marianky/Máriavölgyi zarándoklat

Dňa 14.4.na Veľký piatok, sme sa viacerí z farnosti tešili na krížovú cestu v Marianke. Takmer všetci sme išli autobusom, kde vládla príjemná atmosféra.

Apríl - 13 - 2017
Comments Off on Čo je nového? / Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság? Tu si ho môžete prečítať

Január - 30 - 2017
Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Opäť sa chceme so všetkými podeliť o zamyslenia, ktoré odzneli v rámci modlitbového trojdnia, ktoré sa konalo na celom svete v dňoch 27. až 29. januára 2017.

December - 22 - 2016
Comments Off on Čo je nového? / Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság? Tu si ho môžete prečítať  

December - 7 - 2016
Comments Off on Umenie byť svätým – vyhodnotenie

Tak znela téma výtvarnej súťaže, ktorá prebiehala v našej farnosti počas celého leta až takmer do sviatku všetkých svätých. O jej úspešnosti hovorí takmer 30 zaslaných výkresov.

December - 3 - 2016
Comments Off on Našu farnosť opäť navštívil svätýMikuláš

Každú sobotu večer o 1800 máme v našej farnosti svätú omšu s platnosťou z nasledujúcej nedele, teda pre mnohých z nás, našu nedeľnú svätú omšu.

December - 2 - 2016
Comments Off on Detská burza

V sobotu 22. októbra 2016 sa priestory pastoračného centra v Kostolnej pri Dunaji opäť premenili na obchodný priestor.

November - 20 - 2016
Comments Off on Nagyszombati zarándoklat

Őexc.Dr.Udvardi György, pécsi megyéspüspök szombaton a Könnyező Szűzanya

Október - 19 - 2016
Comments Off on 40-dňový pôst za kňazov 2016

  15. SEPTEMBRA AŽ 24. OKTÓBRA PRIDAJ SA K NÁM! Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Október - 19 - 2016
Comments Off on Hodová slávnosť 2016

Náš farský kostol sa honosí patrocíniom k Ružencovej Panne Márii. 2. októbra sme spoločne oslávili toto zasvätenie, ktoré nám je už pripomínané zo všetkých strán, keďže sú už vymenené všetky veľké okná, na ktorých sú výjavy z tajomstiev ruženca. 

September - 28 - 2016
Comments Off on Povzbudenia z modlitbového trojdnia

Stalo sa už dobrým zvykom aj v našej farnosti, že mamy, ktoré sa už vo viacerých skupinkách v každej filiálke našej farnosti stretávajú na modlitbách matiek, sa zapoja každého štrťroka do modlitbového trojdnia.

September - 24 - 2016
Comments Off on Naša púť do Poľska / Zarándoklat Lengyelországba

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za všetky milosti a dary, ktoré nám dávaš. V dňoch 19. – 21. septembra na nás padalo spolu s dažďom požehnanie. Bol to nádherný čas púte Wadovice-Kalvária Zebrzydowska-Krakov-Čenstochová. 

September - 23 - 2016
Comments Off on Čo je nového? / Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság? Tu si ho môžete prečítať

September - 16 - 2016
Comments Off on Púť do Šaštína

Ani tento rok sme si nenechali újsť spoločné putovanie do národnej svätyne v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

September - 11 - 2016
Comments Off on Kisboldogasszony-főbúcsú Bacsfa-Szentantalon

Kisboldogasszony ünnepe alakalmából szeptember 11-én, vasárnap, 17,00 órai kezdettel szabadtéri szentmise volt Bacsfa-Szentantalon, amelynek főcelebránsa Haľko József püspök volt Pozsonyból.

September - 4 - 2016
Comments Off on S mladými v Ríme – Római vakáció

Priznávam bez mučenia, že Rím je moja „láska”.

August - 28 - 2016
Comments Off on Capoeira opäť na farskom dvore

30.  júla sa na našej fare uskutočnil už druhý ročník prezentácie capoiery. Capoeiraje brazílsky bojový tanec.

August - 10 - 2016
Comments Off on Farský splav 2016

Naša rodina sa aj v tomto roku už po piatykrát zúčastnila 6. ročníka Farského splavu, ktorý organizuje farnosť Kostolná pri Dunaji, filiálka Hrubý Šúr.

Júl - 3 - 2016
Comments Off on Na púti v Mariazelli / Sarlós Boldogasszony ünnepén Máriacellben

  2. júla, pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie sme sa zúčastnili na púti v Rakúskom mestečku Mariazell. Pútnici z troch filiálok našej farnosti spolu s veriacimi z Reci naplnili dva autobusy. Duchovne nás sprevádzali náš pán farár Pavol Gajdoš a pán farár z Boldogu Eugen Matus.

Jún - 25 - 2016
Comments Off on Deň rodiny 2016

Niekedy sa cítim ako z inej planéty, keď som konfrontovaný s rôznymi názormi, ktoré sa snažia spochybniť aj nos medzi očami. Tým „nosom“ sa dnes stáva rodina. Najlepšou obranou rodiny je pozitívne vyzdvihnutie jej úlohy.

Jún - 19 - 2016
Comments Off on Búcsú Bacsfa-Szentantalon

    A bacsfa-szentantali kegykép vérrel könnyezésének 301.

Jún - 12 - 2016
Comments Off on 1. sväté prijímanie

V nedeľu, 12. júna sme vo farskom kostole oslávili 1. sväté prijímanie.

Máj - 22 - 2016
Comments Off on Jarno-letná detská burza, 16. apríl 2016

Máte doma veľa oblečenia a nemáte to kam dať?

Máj - 17 - 2016
Comments Off on Farský ples / Egyházi bál

Dňa 16.5.2016 nastal ďalší významný deň pre našu farnosť. Uskutočnil sa náš farský ples, ktorý bol piaty v poradí za sebou.

Apríl - 2 - 2016
Comments Off on Ako sme spoločne oslávili 40. narodeniny nášho kňaza

Je druhý apríl, prvá sobota v mesiaci. Večer.

Apríl - 1 - 2016
Comments Off on Krížová cesta

Naša farnosť už pravidelne usporadúva zájazd na krížovú cestu do Marianky,

Marec - 21 - 2016
Comments Off on Čo je nového? / Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság?

Február - 27 - 2016
Comments Off on Duchovná obnova pre seniorov / Lelkigyakorlat Tóth József atyával

Viem, že nie som jediný, pre koho je príjemným zážitkom stretnutie s otcom Jozefom Tóthom,

Február - 6 - 2016
Comments Off on „Nielen z chleba žije človek…“ / „Nemcsak kenyérrel él az ember…“

Bol piatok 6. 2. 2016 a my sme ho, ako každý pracovný deň, trávili v práci.

Február - 2 - 2016
Comments Off on Rozlúčili sme sa s pánom organistom / Id. Nagy József kántor emlékére

„Spievajte žalmy, chválospevy a duchovné piesne“ (Ef 5,19)

Január - 31 - 2016
Comments Off on Otec Jozef Tóth v Hrubom Šúre / Tóth József atya Hegysúron

V nedeľu 31. januára 2016, na sviatok sv. Jána Bosca v osobe saleziána Jozefa Tótha k nám zavítal milý hosť, ktorý bol celebrantom sv. omše. Veriaci si otca Jožka obľúbili ešte za čias minulého režimu, keď sa v tajnosti stretával s mladými, aby im odovzdával evanjeliové posolstvo.

Január - 25 - 2016
Comments Off on Ekumenické stretnutie / Imahét a krisztushívők egységéért

„Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove“ (1 Pt 2, 9) – takto znie hlavná myšlienka

Január - 17 - 2016
Comments Off on Sviatosť krstu s otcom biskupom Haľkom / Keresztelő a püspök atyával

V sobotu 16. januára 2016 sme v našej farnosti o 15 hodine v Kostolnej pri Dunaji slávili štyri krsty detí: Kinga, László, Patrik a Terézia Mária.

Január - 16 - 2016
Comments Off on Čo je nového? / Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság?

December - 23 - 2015
Comments Off on Stavanie vianočného stromu / Karácsonyfa-állítás

Áno, stavanie stromu, lebo o stromčeku nemôže byť vôbec reč. Rodisko Kostolná pri Dunaji, vek približne 25 rokov, pôvodná hmotnosť s celým pňom dve tony a po skrátení takmer 750 kilogramov.

December - 20 - 2015
Comments Off on Jasličková pobožnosť 2015 / Betlehemes játék

Narodenie bábätka je veľká a radostná udalosť.

December - 10 - 2015
Comments Off on Svetoznámy exorcista vo farnosti / Elias Vella plébániaközségünkben

Vyvrcholením duchovných aktivít v našej farnosti bola 10. decembra vzácna

December - 5 - 2015
Comments Off on Svätý Mikuláš prišiel aj k nám / Szent Miklós eljött hozzánk is

Ešte skôr ako si stihli naše deti očistiť a nachystať topánočky na okno doma,

Október - 27 - 2015
Comments Off on Duchovný deň pre manželské páry / Lelki nap házaspároknak

Manželstvo a rodina v dnešnom svete musia čeliť viacerým útokom a problémom.

Október - 24 - 2015
Comments Off on Sviatosť birmovania v našej farnosti / Bérmálás

Po maratóne príprav, stretnutí, výletov a skúšaní mladých adeptov na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti sme sa dočkali dňa „D“.

Október - 10 - 2015
Comments Off on Púť do Marianky / Máriavölgyi zarándoklat

Každý rok sa zúčastní viac a viac pútnikov na púti pri príležitosti sviatku Patrónky Maďarov v Marianke.

Október - 4 - 2015
Comments Off on Farské hody 2015 / Plébániaközségi búcsú

Hodová svätá omša… alebo svätá omša v období hodov.

Október - 3 - 2015
Comments Off on Jesenno-zimná detská burza / Gyerekbörze

Už po druhýkrát sa priestory pastoračného centra v Kostolnej pri Dunaji premenili na takmer ozajstný obchodný priestor.

Október - 2 - 2015
Comments Off on Čo je nového? / Mi Újság?

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság?

September - 25 - 2015
Comments Off on Vďakyvzdanie za úrodu / Hálát adtunk a termésért

V posledný septembrový týždeň sa konal 9. ročník Výstavy ovocia zeleniny a kvetov v Hrubom Šúre, ktorá sa začala požehnaním plodov zeme.

September - 20 - 2015
Comments Off on Pochod za život 2015 / Menet az életért

Bojovať za život pochodovaním je možno na prvý pohľad nepotrebné – však nejde o náš život.

September - 15 - 2015
Comments Off on Nedeľa s barokovou hudbou / A barokk zene bűvöletében

Kostol Panny Márie Ružencovej v Kostolnej pri Dunaji v nedeľu 20. septembra 2015 ožil barokovou hudbou.

September - 15 - 2015
Comments Off on Opäť Šaštín/Ismét Sasvár

Možno ste o národnej púti do Šaštína iba čítali, možno počuli, videli v správach, či dokonca v priamom prenose.

September - 12 - 2015
Comments Off on 40-dňový pôst za kňazov 2015

PRIDAJ SA K NÁM! Aj v tomto roku Sedembolestnej Panny Márie pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov.

September - 6 - 2015
Comments Off on Púť v Báči / Búcsú Bacsfa–Szentantalon

6. septembra 2015 sa v Báči konala mariánska púť k sviatku Narodenia panny Márie.

August - 30 - 2015
Comments Off on S mladými v Ríme / A fiatalokkal Rómában

Na začiatku roka by mi ani nenapadlo, že by som sa tento rok dostala so svojou dcérou a jej kamarátkou do Ríma.

August - 22 - 2015
Comments Off on Otvorená hrobka / Feltárult a kripta

V rámci podrobného architektonicko-historického prieskumu farského kostola v Kostolnej pri Dunaji, pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, bola v prvom augustovom týždni otvorená hrobka pod farským kostolom.

August - 20 - 2015
Comments Off on Sviatok sv. Štefana / Szent István királyra emlékeztünk

20. augusta 2015 bola sv. omša v Hrubom Šúre obetovaná z úcty k prvému maďarskému kráľovi, sv. Štefanovi, ktorý svoje kráľovstvo pred viac ako tisíc rokmi postavil na skale – viere v Krista. Celebrantom slávnostnej sv. omše bol novokňaz Csaba Mikus, senecký kaplán, ktorý vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť príkladu. Sv. Štefan je pre nás dobrým príkladom, aby sme sa aj my snažili postaviť naše životy na evanjeliovej skale.

August - 8 - 2015
Comments Off on Capoeira na farskom dvore /Capoeira a plébániaudvaron

Capoeira je označovaná ako brazílsky bojový tanec bývalých otrokov.

Júl - 25 - 2015
Comments Off on Splav Malého Dunaja / Csónaktúra a Kis-Dunán

Leto je ten správny čas na poznávanie prírody, oddych, stretávanie sa.

Júl - 9 - 2015
Comments Off on Krátke video z Dňa rodiny / Rövid videó a Család Napjáról

Keďže sme ešte stále plný emócii a zážitkov z nedávneho Dňa rodiny,

Júl - 5 - 2015
Comments Off on Čo je nového / Mi Újság

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji: Čo je nového? / Mi Újság?

Jún - 28 - 2015
Comments Off on Novokňaz Dávid Kollárik v Hrubom Šúre / Újmisés áldásban részesültünk

V nedeľu 28. júna 2015 veriaci v Hrubom Šúre dostali novokňazské požehnanie od Dávida Kollárika, rodáka zo Senca, ktorý bol hlavným celebrantom sv. omše. 

Jún - 27 - 2015
Comments Off on Deň rodiny 2015 / A Család Napja

Vo farnosti Kostolná pri Dunaji v okrese Senec, do ktorej patria dve filiálky Hrubý Šúr a Hrubá Borša, sa aj tento rok uskutočnilo rodinné podujatie Deň rodiny.

Jún - 21 - 2015
Comments Off on Jubilejná púť do Báču / 300. jubileumi búcsú Bacsfa–Szentantalon

Z príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie sa konala trojdňová slávnosť v Báči.

Jún - 14 - 2015
Comments Off on Prvé sväté prijímanie v našej farnosti / Elsőáldozás

14. júna 2015 sa v našej farnosti uskutočnilo prvé sväté prijímanie.

Jún - 7 - 2015
Comments Off on Farský ples 2015/Plébániaközségi bál

Tohtoročný farský ples, rovnako ako minulé roky, nesklamal ani v atmosfére, v počte ľudí či v chutnom jedle.

Jún - 4 - 2015
Comments Off on Procesia na Božie Telo / Úrnapi körmenet

Aj tento rok sme zorganizovali procesiu pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo filiálke Hrubý Šúr.

Máj - 25 - 2015
Comments Off on Po stopách zjavenia Panny Márie / A Mária-jelenések nyomában

Koncom mája sa konala i z našej farnosti púť za Pannou Máriou do Francúzska – La Salettu a Lourdes.

Máj - 9 - 2015
Comments Off on Organový koncert v Hrubom Šúre / Orgonakoncert Hegysúron

Hrubý Šúr je obec, ktorá obohatila svoj kostol o jednomanuálový, päť registrový barokový organ, ktorí slúži predovšetkým na liturgické účely.

Apríl - 3 - 2015
Comments Off on Krížová cesta v Marianke / Keresztút Máriavölgyben

Na Veľký piatok bol v našej farnosti zorganizovaný pútnický zájazd do Marianky.

Marec - 31 - 2015
Comments Off on Čo je nového / Mi Újság

Nové číslo farského časopisu v Kostolnej pri Dunaji:

Február - 17 - 2015
Comments Off on Detský karneval / Maszkabál Hegysúron

Deti aj tento rok mali možnosť predstaviť svoje masky a dobre sa zabaviť na tradičnom karnevale v Hrubom Šúre,

Február - 14 - 2015
Comments Off on NTM2015 – ON a ONA / Bozay Krisztián atya látogatása

Aj tento rok sme sa pridali v našej farnosti k celosvetovej akcii Národný týždeň manželstva.

Február - 13 - 2015
Comments Off on Valentínsky večer / Valentin-est

Krásne podujatie a vôbec prvé takéhoto žánru, sa uskutočnilo v predvečer sv.

Február - 8 - 2015
Comments Off on Ďakujeme za Váš názor na rodinu/Köszönjük, hogy kifejezte a családdal kapcsolatos véleményét!
Január - 26 - 2015
Comments Off on Modlitebné trojdnie MM / Édesanyák imahétvégéje

V týchto dňoch hovoríme o rodine viac ako inokedy. Rodinu dnes ohrozuje množstvo nástrah a protivenstiev.

Január - 25 - 2015
Comments Off on „Daj sa mi napiť“ / „Adj innom“

Medzinárodný ekumenický Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je spoločným modlitbovým týždňom kresťanských cirkví na celom svete,

December - 22 - 2014
Comments Off on Stavanie vianočného stromu

Stalo sa už tradíciou, že krátko pred Vianocami sa niekoľko chlapov spoločne odhodlá postaviť veľký vianočný strom vo farskom kostole, ktorý aj tento rok darovala Bohu známa rodina.

December - 17 - 2014
Comments Off on Detská Jasličková slávnosť / Betlehemes játék a legkisebbek előadásában

Najväčšiu radosť z Vianoc majú deti. Tešia sa na príchod Ježiška. Je maličký ako ony, takže mu dobre rozumejú.

December - 6 - 2014
Comments Off on Svätý Mikuláš v našej farnosti / Szent Miklós

Na adventnom venci sa rozhorela druhá svieca a veriaci v našej farnosti  opäť, ako každú prvú sobotu v mesiaci, slávili rodinnú svätú omšu.

November - 29 - 2014
Comments Off on Adventné prípravy / Adventi előkészületek

Skauti zo zboru sv. Imricha sa zišli aj tento rok v sobotu pred prvou adventnou nedeľou, aby si vyrobili adventné vence.

November - 16 - 2014
Comments Off on Skautské narodeniny / Cserkészcsapatunk „születésnapja“

Ďalší rok za nami Aj tento rok náš 11. skautský oddiel sv. Imricha oslavoval svoje narodeniny. 23. výročie oddielu, ktorý založil Mons. Ladislav Paxy v našej farnosti.

November - 7 - 2014
Comments Off on Posadnutý diablom / Ördögtől megszállva

V nedeľu 2. novembra 2014 sa vo farskom kostole v Kostolnej pri Dunaji uskutočnilo osobné stretnutie s Francescom Vaiasusom a jeho manželkou Danielou.

November - 3 - 2014
Comments Off on Radosť zo sebadarovania / Az önátadás öröme

3. októbra 2014 sme sa vo Veszpréme (Maďarsko) zúčastnili na prednáške zakladateľky spoločenstva Modlitby matiek Veronicou Williams z Anglicka.

November - 1 - 2014
Comments Off on Deň Všetkých svätých / Mindenszentek napja

Aj tento rok sme si uctili všetkých svätcov a v myšlienkach sme spomínali (a stále spomíname) na našich zosnulých: blízkych, priateľov a milovaných. Na oboch obradoch, ktorých som sa zúčastnila sa

Október - 26 - 2014
Comments Off on Požehnanie novej kuchyne / Az új konyha megáldása

Dňa 26. októbra nás navštívil vzácny hosť Mons. Ján Majerník.

Október - 11 - 2014
Comments Off on Púť do Marianky / Máriavölgyi zarándoklat

Tak ako po iné roky, aj tento rok sa 11. októbra 2014 uskutočnila farská púť  do Marianky pri príležitosti sviatku Patrónky Maďarov.

Október - 5 - 2014
Comments Off on Farské hody 2014/Plébániaközségi búcsú

5. októbra 2014 sme v kostole Ružencovej Panny Márie slávili farské hody.

September - 27 - 2014
Comments Off on Poďakovanie za úrodu / Hálát adtunk a termésért

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov Hrubom Šúre sa už tradične začína požehnaním úrody v sobotu, a v nedeľu sa slávi svätá omša, na ktorej zástupcovia miestnych záhradkárov

September - 26 - 2014
Comments Off on Modlitbové trojdnie / Édesanyák imahétvégéje

V posledný septembrový týždeň sme sa opäť stretli na modlitbovom trojdní spoločenstva Modlitby matiek.

September - 20 - 2014
Comments Off on Púť do Šaštína / Sasvári zarándoklat

15. septembra sme absolvovali púť do Šaštína. K našim farníkom sa pridali aj z farnosti Kráľová pri Senci. Počas cesty sme sa modlili, spievali si a niektorí aj spali.

September - 19 - 2014
Comments Off on 40-dňový Pôst za kňazov 2014

  PRIDAJ SA K NÁM! Aj v tomto roku Sedembolestnej Panny Márie pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov.

September - 6 - 2014
Comments Off on Púť v Báči / Búcsú Bacsfa-Szentantalon

V Báči pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie slávili svätú omšu, ktorej hlavným celebrantom bol Gyula Márfi, arcibiskup z Veszprému (Maďarsko).

September - 5 - 2014
Comments Off on „Železný skaut” / Vascserkész

Od 29. do  31. augusta 2014 sa po niekoľkoročnej pauze uskutočnila súťaž „Železný skaut“.

August - 20 - 2014
Comments Off on Púť do Ríma / Irány Róma!

V auguste sa naši skautský vedúci a skautský vedúci z Gabčíkova spolu s mladými z farnosti Kuchyňa zúčastnili na púti v Ríme. Okrem večného mesta navštívili aj Benátky, Assisi – mesto sv. Františka a sv. Kláry a San Marino.

August - 10 - 2014
Comments Off on Splav Malého Dunaja

Ani tento rok našu farnosť neminul další ročník splavu Malého Dunaja s trasou začínajúcou vo Vlkoch a končiacou v Jelke pri Mlyne.

Jún - 30 - 2014
Comments Off on V procesii sme sprevádzali Oltárnu sviatosť / Úrnapi körmenet

Aj tento rok sme sa vybrali do ulíc našej farnosti, aby sme v slávnostnej procesii sprevádzali nášho Pána prítomného medzi nami pod spôsobom chleba.