farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on February - 2 - 2016 | Comments Off on Rozlúčili sme sa s pánom organistom / Id. Nagy József kántor emlékére

Józsibácsi_kép„Spievajte žalmy, chválospevy a duchovné piesne“ (Ef 5,19)

Práve týmito slovami z Písma môžeme charakterizovať život pána organistu Jozefa Nagya st., ktorého si pán Boh povolal 11. januára 2016 v 77. roku života. Pán Nagy pôsobil ako organista počas pol storočia v kaplnke Hrubom Šúre. Rozlúčiť sme sa s ním mohli v mieste jeho pôsobenia, v Kaplnke Najsvätejšej Trojice, odkiaľ sme ho za účasti duchovných otcov Pavla Gajdoša a Eugena Matusa odprevadili na miestny cintorín. Nech odpočíva v pokoji!

„Énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket” (Ef 5, 19)

Nagy József 1939–2016

Fotky / Fényképek

Ezt tette fél évszázadon keresztül id. Nagy József kántor úr, akinek éneke és játéka hegysúri szentmisék szinte elválaszthatatlan részévé vált. Józsi bácsi már a régi kápolnában is kántorkodott (amelyet 1968-ban bontottak le), mikor még csak litániákra gyűltek össze a faluban a hívek, mivel szentmise csak a plébániatemplomban volt. Kántorkodott, ameddig csak tehette, a stafétát az új évezred első éveiben adta át a fiatalabb generációnak. Kitartó és alázatos szolgálatával példaként állhatott minden templomi szolgálatot vállaló előtt. Ezért fogadtuk szomorúan a hírt, hogy az új év elején, 2016. január 11-én, életének 77. esztendejében, befejezte földi pályafutását. Január 14-én vehettek tőle búcsút a hívek, falubeliek, ismerősök, rokonok s kísérhették el utolsó földi útján Gajdoš Pál és Matus Jenő lelkiatyák segédletével a kápolnából, ahol oly sokáig tevékenykedett, a helyi temetőbe. Reméljük, most már az örök hazában folytathatja szolgálatát, s énekével közvetlenül dicsőítheti a mennyei Atyát.

Gujber Zsuzsanna

Comments are closed.