farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 25 - 2017 | Comments Off on Púť k svätému Martinovi / Szent Mártonhoz zarándokoltunk

Pri príležitosti 1700. výročia narodenia patróna našej arcidiecézy sa 23. septembra konala púť maďarských veriacich do Dómu sv. Martina. Privítal nás pán arcibiskup Stanislav Zvolenský, hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý nám predstavil históriu dómu a obohatil nás cennými myšlienkami.

Fotky / Fényképek

A Tours-i Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából meghirdetett Szent Márton-év apropóján a Pozsonyi Főegyházmegye  magyar hívei töltötték meg az egykori koronázótemplomot. A zarándoklatra szeptember 23-án került sor, s plébániaközségünkből is indult autóbusz a Szent Márton-székesegyházba.

A híveket Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita köszöntötte, majd átadta a szót Haľko József segédpüspöknek, aki egyben a pozsonyi dóm történetének jeles ismerője, így avatott szakember kalauzolt az érdekesebbnél érdekesebb részletek között. Szó esett a Szent Márton-szoborról; a nagy királynő, Mária Terézia megkoronázásról; Kempelen Farkasnak, a sakkozógép feltalálójának megkereszteléséről; a Hétfájdalmú Szűz mellékoltárának jelentőségéről; Pázmány Péter prímás, esztergomi érsek sírjáról; s természetesen a dóm és az egész főegyházmegye védőszentjének Tours-i Szent Mártonnak az életéről és üzenetéről is. A részletekben még inkább elmerülni kívánók megvásárolhatták a püspök atya tavaly decemberben magyar nyelven megjelent könyvét koronázótemplomunkról.

A dóm megtekintése után az egybegyűlt hívek elimádkozták a rózsafüzért, ezek után kezdődött az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Haľko József püspök atya volt. Prédikációjában – az alkalomból adódóan – kitért szentünk legendás tettére, mikor megosztotta egy koldussal a köpenyét. Vajon van-e még aktualitása ennek a tettnek – tette föl a kérdést, – mikor manapság már ruházati cikkekből igazán nincs hiány? Természetesen van, ha kicsit továbbgondoljuk. Talán finom sütemény és kávé mellett nyelvünkkel nem vetkőztetjük-e mezítelenre embertársainkat, akik éppen nincsenek jelen? Vajon akad-e olyan tagja az adott társaságnak, aki bátran felszólalva, az emberi méltóság köpenyével eltakarná az érintett személy mezítelenségét, megvédené becsületét? Arcpirító, elevenbe vágó szavak. Ez bizonyára sokaknak nem jutott eszébe Tours-i Szent Márton tette kapcsán…

A szentmiseáldozat bemutatásában részt vettek a környékbeli plébániaközségek magyar ajkú lelkiatyái is. A szentmise végén Naszvadi Sándor nagymagyari esperesplébános szólt a jelenlévőkhöz, hogy köszönetét fejezze ki az egész zarándoklatért és a püspök atya buzdító szavaiért. Végül a hívek püspöki áldásban részesültek, s felcsendült a pápai himnusz után nemzeti imádságunk is. A zarándoklat végén a pontot Szent Márton püspök ereklyéjének személyes tisztelete jelentette.

Köszönet illeti Gajdoš Pál plébános atyát, aki részvételre buzdította plébániaközségünk magyar ajkú híveit. Rendkívül értékes délelőttben volt része azoknak, akik eljöttek. Példaértékű a zarándoklaton részt vevő cserkészek kitartása, a legkisebbek is hősiesen kibírták a számukra hosszú lelki programot.

Végül még egy szomorú észrevétel: nem tudom, megfigyelték-e, de a magyar királyok egykori koronázótemplomában nem találkozni magyar feliratokkal. De, hogy valami pozitívabbal fejezzem be: a szentmise már elég fárasztó volt a gyerekeimnek, örültem, hogy kibírták. Mikor azonban hazaértünk, a következő felkiáltással léptek be az ajtón: – Játsszunk miséset!

Gujber Zsuzsanna,

Hegysúr

Comments are closed.