farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 16 - 2016 | Comments Off on Púť do Šaštína

hdrAni tento rok sme si nenechali újsť spoločné putovanie do národnej svätyne v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Využili sme možnosť získania plnomocných odpustkov prejdením svätej brány v stave posväcujúcej milosti.

Spolu s veriacimi z okolitých dedín sa naplnil autobus. Sprevádzal nás náš pán farár Pavol Gajdoš, pán kaplán zo Senca a jeden bohoslovec. Po ceste sme sa pomodlili slávnostný ruženec a spievali mariánske piesne. Po príchode do Šaštína, kde bolo tisíce ľudí, sa začala svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober.

Povzbudení slovami z kázne a s pokojom v srdciach sme sa rozlúčili so Šaštínskou Sedembolestnou Matkou. Cestou domov sme sa zastavili v Malackách a prešli sme na kolenách sväté schody.

Takéto púte mňa osobne napĺňajú pokojom a láskou.

Veľká vďaka

M.a Boršová

Hrubý Šúr

Fotky

Comments are closed.