farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

documents

 

Tu si môžete stiahnuť dokumenty.

1 – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2019

2 – Vyhlásenie 2019