farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on June - 17 - 2017 | Comments Off on Pamätník za nenarodené deti

V rámci projektu Sviečka za nenarodené deti, ktorú podporuje Fórum života, ma oslovila myšlienka umiestnenia Pamätníka za nenarodené deti aj v našej farnosti. 

V rámci Modlitebných skupiniek matiek, ktoré fungujú v našej farnosti, sme sa rozhodli, že by bolo pekné umiestniť jeden takýto pamätník v parku pri farskom kostole v Kostolnej pri Dunaji, kde by sme mohli symbolicky zapáliť sviečku za nenarodené a potratené deti.

S požehnaním nášho pána farára sme spravili prvú zbierku na marcovom modlitbovom trojdní matiek, kde sme vyzbierali sumu 140 eur.

Ďalšiu zbierku by sme chceli spraviť na júnovom modlitbovom trojdní. Celková suma za pamätník je 400 eur.

Týmto vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať doterajším a budúcim darcom.

Tieto pamätníky sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť.

Umiestnením týchto pamätníkov – aj keď iba symbolických – sa tieto deti stávajú akoby skutočnejšími a tak aspoň po smrti zaujmú svoje oprávnené rovnocenné miesto medzi ostatnými.

Veríme, že to bude nielen miestom spomienok, ale aj miestom uzdravenia pre mnohé ženy.

Pomôcť má rodinám, ktoré o svojho potomka prišli, no nemohli sa s ním rozlúčiť. 

Pamätník má symbolizovať nenarodené deti, či už nechcene alebo neúmyselne. 

Smútok sa premení na radosť a raz v nebi sa uvidíme tvárou v tvár.“ 

Comments are closed.