farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by Pali Gajdos on júl - 18 - 2020 | Komentáre vypnuté na Oznam k svätým omšiam 19.7.2020

Vo svete často badáme, že zlým ľuďom sa dobre darí. Už starozákonný človek mal takúto skúsenosť, že bezbožní všetko majú, kým spravodlivý často nevinne trpí. Niekedy sme aj my v pokušení si myslieť, že sa azda oplatí žiť bezbožne. Lebo ako sa Boh môže pozerať na to, že hriešnikom sa žije lepšie?!

„Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.“

Podobenstvo o pšenici a kúkoli z tejto nedele, nám pripomína, aby sme rešpektovali Božiu zhovievavosť. Varuje nás pred tým, aby sme “vytrhávali“, to znamená posudzovania a odsudzovania. Boh vo svojom milosrdenstve nechce smrť hriešnika, ale aby sa napravil a žil. Boh svojou milosťou dokáže to, čo si ľudsky nevieme predstaviť: zmeniť kúkoľ na pšenicu. Keby Boh nebol zhovievavý k hriešnikovi, nemali by sme svätého Matúša, Pavla, Augustína; a keby s nami tvrdo zaobchádzal, tiež by sme tu už neboli.

Na konci bude žatva, ktorá značí deň súdu, čas definitívneho triumfovania dobra nad zlom. Boh nenechá zlo nepotrestané: Boh zasahuje proti zlu, a preto musí ako sudca aj trestať, aby dal zavládnuť spravodlivosti; v Božom treste je Božia spravodlivosť. Žalmista volá o hriešnikoch, že ich domy sa stanú ich hrobmi, lebo si svoje domy vybudovali na úkor bedárov a svätý Jakub konštatuje, že ich vypasené telá si sami takto pripravili na deň zakáľačky.

Keď si uvedomíme, ako skončí kúkoľ, nemáme teda čo závidieť zlým. Uvážme naviac aj to, že keby sa tu na zemi mal hriešnik čo ako dobre, zaháňajúc výčitky svedomia alkoholom, hýrením, zábavami, stále ešte nemá všetko, nikdy nebude mať pokoj srdca.

Vytrvajme v dobrom a ako pšenica prinášajme úrodu dobrých skutkov.

V túto nedeľu bude v našej farnosti pri všetkých svätých omšiach vzácnym hosťom Mons. ThDr. Ján Majerník, kňaz, biblista a dlhoročný sprievodca pútí najmä po Svätej zemi, ale i po celom svete. Verím, že jeho príhovor a návšteva bude pre nás všetkých príjemným duchovným obohatením.

Tešíme sa na vás.

Pavol Gajdoš, váš farár

Comments are closed.