farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by Peter Sládeček on júl - 11 - 2020 | Komentáre vypnuté na Oznam k svätým omšiam 12.7.2020

Istý milionár, ktorý nevedel, čo s peniazmi a chcel sa presláviť, si zavolal skúseného staviteľa a predostrel mu svoju žiadosť postaviť takú zvláštnu vežu.

Mala byť kruhového pôdorysu s priemerom štyri metre. Staviteľ prikývol. Ďalšou požiadavkou boli vbudované schody, tiež výťah a vodovodné vedenie. Staviteľ neprikývol, ale sa zamyslel. Objednávateľ potom doplnil: stena veže nesmie byť hrubšia ako pol metra a pri stavbe sa nesmie použiť ani betón ani železo. Teraz už staviteľ nerozmýšľal, iba vytreštil oči a začal sa uprene dívať na tohoto čudného boháča. On sa však nedal odradiť a pokračoval vo svojom výklade, že výška veže má byť až 1500 metrov. Po týchto slovách staviteľ zatvoril oči a otvoril ústa. To nie je všetko“, končil objednávateľ, „na tej veži treba vystavať jednu celú továreň.“ To už však staviteľ vôbec nepočúval, myslel si, že boháč sa pomiatol.

Veriaci kresťanský autor, ktorý napísal tento príbeh ho zakončuje ohromujúcim konštatovaním. Tento architektonický zázrak, ktorý si prial boháč a zjavne nemožný vytvoriť staviteľovi i nám, už jestvuje! V tisíckrát menšom modely je to obyčajné steblo pšenica s klasom. Jeho konštrukcia nie je železobetón a jeho výška je štyristokrát väčšia ako šírka. Vo vnútri stebla sa nachádzajú rúrky a potrubia pre živiny, na vrcholci stebla je umiestnená pravá továreň, v ktorej sa vyrába každodenný chlieb človeka. Pritom celé tajomstvo je ukryté v jednom malom zrnku, ktorému Boh dáva dážď i slnko, aby klíčilo, dozrelo v steblo s bohatým klasom a tak poslúžilo človeku tužiacom po chlebe. Božia dokonalosť, ktorá je poznateľná v prírode, má vrcholiť v človeku, ktorý pod vedením Božského Rozsievača má prinášať ovocie.

Ľudia túžia po kráse. Kiež náš život je hodný obdivu ako Božie dielo práve tak ako samotná príroda!

Pozývame vás aj túto nedeľu spoločne osláviť Boha, ktorý nehľadí ani tak na množstvo úrody, ktorú prinesieme, ale hodnotí našu túžbu a odhodlanie priniesť úrodu.

Pripájam ešte dôležitý oznam:
„Obecný úrad v Kostolnej pri Dunaji v spolupráci s Dopravným inšpektorátom Policajného zboru v Senci Vás týmto prosí o dodržiavanie dopravného značenia na námestí pred Kultúrnym domom. Snahou obecného úradu je upokojiť zatiaľ aspoň takto dopravnú situáciu v centre obce, vytvoriť bezpečný koridor zraniteľnejším účastníkom premávky (ako sú chodci a cyklisti) a umožniť autobusovému dopravcovi bezproblémový prístup k zastávkam. Buďme príkladom ostatným. Chránime tak všetkých, aj seba. Na parkovanie počas nedeľných a sviatočných bohoslužieb môžete využívať farský dvor, na ktorý sa dostanete zozadu z cesty na Kráľovú. Ďakujeme za pochopenie.“

Tešíme sa na vás!
Pavol Gajdoš, váš farár

Comments are closed.