farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on November - 5 - 2017 | Comments Off on Oslava všetkých Svätých

Oslava všetkých svätých

V stredu 1. novembra sa v pastora

nom centre stretli všetci svätí. A niektorí z nás si vybraných svätých aj zahrali

Hneď ako sme prišli bolo cítiť, akoby sme prišli do neba. Vítala nás Panna Mária a ostatných sme postupne spoznávali a odhaľovali. Prišli sv. Lucia, sv. Jozef, sv. Ján Pavol II., sv. Alžbeta Uhorská, archaniel Michal aj Gabriel, sv. Peter, sv. don Bosco, sv. Titus Zeman a mnohí ďalší. Niektorých sme poznali a tých, ktorých sme nepoznali sme na oslave spoznali. Panna Mária so sv. Luciou nám potom urobili pestrý program. Veselý kvíz o svätých, rozprávka o živote sv. Kataríny, pesni

ky a ukazova

ky pre deti… A potom prišiel hlavný bod programu – prišiel sám Pán Ježiš. Deti mu zaspievali, zatancovali, spolu sa zahrali a zasmiali a potom nastala nebeská hostina a zábava. Odchádzali sme s príjemným pocitom zo stretnutia s milými ľuďmi, ale aj novými vedomosťami o živote rôznych svätých.

Ďakujeme organizátorom za krásnu oslavu nášho sviatku svätých. Nie, toto nebol Halloween. Žiadne strašidlá, čary a strašenie. Ale atmosféra radosti a prijatia celkom ako v naozajstnom nebi

Fotoalbum

Video

Comments are closed.