farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 15 - 2015 | Comments Off on Opäť Šaštín/Ismét Sasvár

DSC01550Možno ste o národnej púti do Šaštína iba čítali, možno počuli, videli v správach, či dokonca v priamom prenose. Rečou športovcov však poviem, že to treba zažiť na mieste. Jednotu tisíciek kresťanov, ktorí sa jednomyseľne a jednohlasne modlia, spievajú a predovšetkým načúvajú Božiemu slovu.

Naši farníci, kde nechýbali ani naši kandidáti na birmovku, zažili opäť túto udalosť. Znovu sme sa mohli povzbudiť vo viere, nádeji a láske. Všetkých sa hlboko dotkli slová prednesené v homílii predsedajúcim biskupom Cyrilom Vasiľom. Podarilo sa mu výstižne predniesť všetky
naše bolesti a súčasne poprosiť Bohorodičku o orodovanie a pomoc nielen pre zúčastnených, ale aj pre celé Slovensko. Zverenie sa Slovenska Panne Márii sme uskutočnili spoločnou modlitbou zasvätenia.

Myslím si, že všetci odchádzali duchovne povzbudení a obohatení. Zostáva dúfať, že vypočuté slová si zoberú k srdcu nielen veriaci, ale aj politici, ktorých najvyšší zástupcovia boli tiež prítomní na slávnostnej svätej omši.

Patrónka Slovenska je síce Sedembolestná Panna Mária, ale kresťanom nechýba radosť zo života. Toto sa prejavilo aj pri skupinovej jazde mladých pútnikov na miestnych kolotočoch, kde nechýbal ani náš pán farár. Je to neuveriteľné, ale túto pozitívnu energiu zachytili aj v televíznych novinách, ktoré bývajú ladené protikresťansky.

Fotky/Fényképek:

Szeptember 15-én, a hétfájdalmú Szűzanya ünnepén, plébániaközségünk tagjai – köztük a leendő bérmálkozók – ismét elzarándokoltak Sasvárra, ahol megtapasztalhatták több ezer keresztény egységét, akik egyszerre imádkoznak, énekelnek és hallgatják Isten igéjét.

Cyril Vasiľ püspök atya szavai, aki találóan megnevezte fájdalmainkat, s kérte az Istenszülő közbenjárását, mindannyiunkat mélyen megérintettek. Majd közös imával Szűz Máriának ajánlottuk az országot.

Úgy gondolom, hogy mindenki lelkiekben gazdagodva tért haza. Remélem, a jelen lévő politikusok is megszívelik a hallottakat.

Szlovákia védőszentje a fájdalmas Szűzanya, a keresztényekből azonban nem hiányozhat az életöröm. Ez jól kifejeződött a fiatal zarándokok körében, akik plébános urunkkal egyetemben kipróbálták a helyszínen lévő hintákat. Szinte hihetetlen, de ezt a pozitív energiát az általában keresztényellenesen hangolt tévéhíradóban is kiemelték.

Comments are closed.