farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by Pali Gajdos on jún - 21 - 2020 | Komentáre vypnuté na Nové ozvučenie a oznam k svätým omšiam 21.6.2020

Milí priatelia, dnes nás Ježiš vyzýva k skutočnej odvahe: „Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech… Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle…Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom…“ (porov. Mt 10 kap.)

V dnešnej dobe nadobúdajú nový význam slová evanjelia:“ Rozhlasujte zo striech!“ Dnes sú totiž na strechách televízne antény, satelity, internetové routre… Nám nestačí len prijímať, viera rastie, keď sa podáva ďalej. Ako kedysi svätý Pavol vystúpil v aeropágu, aj my využime všetky možnosti spoločenských masovokomunikačných prostriedkov pre šírenie evanjelia.

V našej farnosti je novinkou trvalého ozvučenia pod prístreškom, to znamená, že dnešným dňom sa dá každý deň, teda aj cez týždeň, zreteľne počuť celú svätú omšu pod celým prístreškom na lavičkách. Znamená to, že kto sa cíti bezpečnejšie vonku, má možnosť počúvať svätú omšu v tesnej blízkosti kostola pod prístreškom. V blízkej budúcnosti chceme ozvučenie ešte vylepšiť, aby jednoduchou úpravou sa dalo prepnúť ozvučenie nie len z kostola na dvor pod prístrešok, ale i naopak z pod prístreška do interiéru kostola. Vznikne tým flexibilita pri príprave liturgie bez väčšej časovej potreby podľa počasia. Situácia s obmedzeniami totiž vyzerá nadlho. Cirkev je tu ale s prísľubom ostať do konca sveta. Lebo v Cirkvi je svojim oživujúcim Duchom prítomný Pán. To nás napĺňa optimizmom a nádejou.

Takže dnes v Kostolnej ako každú nedeľu: svätá omša o 9:30 v maďarskom a o 11:00 v slovenskom jazyku. Parkovanie na dvore od cesty na Kráľovú k dispozícii.

Teším sa na VÁS.
Pavol Gajdoš, váš farár

Comments are closed.