farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 15 - 2015 | Comments Off on Nedeľa s barokovou hudbou / A barokk zene bűvöletében

DSC07641Kostol Panny Márie Ružencovej v Kostolnej pri Dunaji v nedeľu 20. septembra 2015 ožil barokovou hudbou. Skupina piatich mladých hudobníkov vystupujúca pod názvom Il Cuore Barocco (Barokové srdce) si získala svojou hrou pozornosť veriacich hneď od začiatku. Počas svätej omše na barokové husle zahral Peter ZelenkaAdam Szendrei, na violončelo Tomáš Kardoš, na spinet Jana Zelenková a na theorbu a barokovú gitaru hral Jakub Mitrík.

Ku sviatočnej nedeľnej atmosfére pridali mladí ľudia za historickými hudobnými nástrojmi neobyčajný hudobný zážitok. Barokové srdce pod vedením umeleckého vedúceho Tomáša Kardoša z Kráľovej pri Senci má za cieľ priblížiť poslucháčom hudbu minulých storočí a vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu u nás menej hrávanú. Tento ich cieľ sa im v Kostolnej nepochybne podaril naplniť. V ich podaní zazneli diela Antonia Vivaldiho, Arcangela CorellihoTorquinia Merulu. Sympatickí hudobníci do koncertu vložili kus svojho srdca a ich precítená interpretácia skladieb starých majstrov odpútavala myšlienky od pozemského sveta. Po svätej omši sa konal krátky koncert, kde dominovala hudba Antonia Vivaldiho. Vďaka nesmrteľnému skladateľovi vzácnych hudobných skladieb a predovšetkým vďaka tým, ktorí nenechávajú tieto hudobné poklady zapadnúť prachom, sa v Kostolnej pri Dunaji podarilo uskutočniť nevšedný koncert, ktorý nadlho utkvie v pamäti všetkých, ktorí mali to šťastie a mohli sa ho zúčastniť.

Katarína Krajčírová

Fotky/Fényképek:

Barokk zene csendült fel az egyházfai Rózsafüzér Királynője-plébániatemplomban szeptember 20-án, vasárnap az Il Cuore Barocco (Barokk Szív) néven zenélő öt fiatal művésznek köszönhetően.

A királyfai Tomáš Kardoš művészeti vezető által irányított formáció célja közelebb hozni a hallgatósághoz a múlt századok zenéjét, és felkelteni a laikus közönség érdeklődését a nálunk ritkábban játszott zene iránt. Egyházfán mindezt kétségkívül elérte. A szentmise keretében Vivaldi, Corelli és Merula művei hangzottak el előadásában, míg a szentmisét követő rövid koncerten Vivaldi művei domináltak. A szimpatikus, történelmi hangszereket megszólaltató művészek valóban szívből zenéltek, s a régi mesterek művei elterelték gondolatainkat a földi életről. A halhatatlan zeneszerzők műveinek, s elsősorban azoknak köszönhetően, akik nem hagyják a feledés homályába merülni ezeket a zenei kincseket, nem mindennapi koncert részesei lehettünk Egyházfán, amely hosszú időre bevésődik emlékezetünkbe.

Comments are closed.