farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on December - 3 - 2016 | Comments Off on Našu farnosť opäť navštívil svätýMikuláš

dsc09963Každú sobotu večer o 1800 máme v našej farnosti svätú omšu s platnosťou z nasledujúcej nedele, teda pre mnohých z nás, našu nedeľnú svätú omšu.

Keď sme sa chystali na svätú omšu 3. decembra, tešili sme sa o kúsok viac ako po iné soboty – na rodinnú svätú omšu, na ktorej nám hrajú hudobníci, spievajú deti a všetci sa spoločne radujeme z prítomnosti Pána.

Svätá omša bola plná radosti z očakávania Kráľa. Pán farár nám na nej predstavil deti, ktoré sa s Božou pomocou budú tento rok pripravovať na prvé sväté prijímanie. Spoločne sme si pozreli scénku, ktorá nám všetkým priblížila kúsok zo života Jána Krstiteľa. My dospeláci sme však vedeli, že detská radosť sa na konci svätej omše ešte znásobí. Nie, Kráľ ešte nepríde, na ten deň si musíme ešte počkať, ale prišiel jeho služobník, ktorý mu pripravuje cestu. Svätý Mikuláš rozžiaril očká v tvárach všetkých detí, keď každému dal bohatý balíček a podal si s ním ruku. Asistovali mu dvaja krásni anjeli, ktorí ešte viac umocnili ilúziu zážitku našim ratolestiam.

Náš vzácny hosť mal prekvapenie aj pre nás – dospelákov. Krásne vysvietená záhrada pred kostolom, vianočné koledy a piesne, teplý čaj a chutný punč – toto všetko v kruhu priateľov a spolufarníkov. Mikuláš sa potom odobral na nedeľné stretnutie, kde ho pozvali z obce Kostolná.

Do našich domácností sme si odnášali príjemný a teplý pocit a to nielen na duši… 🙂

A za to všetko patrí vďaka nášmu pánovi farárovi a jeho snahe udržať život vo farnosti pestrý a bohatý. Pán Boh zaplať aj všetkým štedrým ľuďom, ktorí prispeli svojou troškou k_našej vzájomnej radosti.

Foto:

Eva Frančeková,

Hrubý Šúr

Comments are closed.