farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 24 - 2016 | Comments Off on Naša púť do Poľska / Zarándoklat Lengyelországba

img_20160920_164005

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za všetky milosti a dary, ktoré nám dávaš. V dňoch 19. – 21. septembra na nás padalo spolu s dažďom požehnanie. Bol to nádherný čas púte Wadovice-Kalvária Zebrzydowska-Krakov-Čenstochová. 

Našou prvou zastávkou po nočnej jazde autobusom boli Wadovice, rodisko nášho pápeža, svätého Jána Pavla II. Po svätej omši sme sa presunuli do centra, kde stál rodný dom Karola Wojtylu a dnes je to Múzeum sv. Jána Pavla II. Tu nám bol bližšie zobrazený celý jeho život od narodenia r.1920, až po smrť r. 2005. Na námestí stojí Bazilika minor, v ktorej bol pokrstený a miništroval. Neďaleko stojí ešte budova do ktorej chodil do školy. Plní dojmov a podaktorí posilnení „pápežskými krémešmi“ sme putovali ďalej. Cieľom bola Kalvária Zebrzydowska, prezývaná aj poľský Jeruzalem, ktorého začiatky siahajú do r. 1600, keď vojvoda  Mikuláš Zebrzydowski dal postaviť kostolík Ukrižovaného Ježiša Krista a podľa vzoru Jeruzalemskej kalvárie pribúdali ďalšie objekty, rozmiestnené na neďalekom kopci v dĺžke 7 km. Spolu ich je 41. Pre nepriazeň počasia sme však videli iba maketu. Na dvore kostola sme sa pomodlili pobožnosť krížovej cesty. Hlboký duchovný zážitok bol obohatený krásnym spevom a hrou na gitare otca Pavla. Večer sme mali možnosť vidieť zastieranie obrazu Matky Božej Kalvárskej. Toto pútnické miesto navštevoval od svojej mladosti sv. Ján Pavol II., ktorý daroval tomuto miestu ako dar zlatú ružu, ktorá sa nachádza pri obraze Matky Božej. Ako pápež, navštívil toto miesto 4-krát.Celý areál spravuje od r. 1602 rehoľa Otcov Bernardínov, ktorí nás ubytovali. V celom objekte dýchalo ticho a pokoj. Duša pookriala…

Ráno – smer Krakov, kolísky Božieho milosrdenstva. Po prezretí historického paláca Wawel sme pobudli na hlavnom námestie a naša cesta viedla do Lagiewikov. V Bazilike Božieho Milosrdenstva je Slovenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, tu sme mali svätú omšu. V kláštore sestry Faustíny sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. V novopostavenom kostole sme obdivovali krásne maľby zlatom a množstvo kaplniek. Spolu so slnečnými lúčmi sme všade cítili aj lúče Božieho milosrdenstva, ktoré pramenia z Ježišovho srdca.

A znovu presun. Tento krát do Čenstochovej, kde som sa tešila najviac, pretože som tu ešte nebola. Dejiny mesta sú spojené s kláštorom  na Jasnej Hore, kde je obraz Panny Márie, ktorého odkrývania sme sa zúčastnili na rannej svätej omši. Obraz predstavuje Matku Božiu s Ježišom v náručí, na tvári ma jazvu, ktorú jej spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. V komplexe kláštora je klenotnica Jasnej Hory a múzeum. V kaplnke Ružencovej Panny Márie sme mali svätú omšu. Krátka prestávka a koniec putovania… ide sa domov.

Vďaka Pane, ešte raz a tisíckrát vďaka za tie dni milosti a krásne chvíle, kde pookriala duša. Vďaka duchovnému otcovi Pavlovi za sväté omše plné radosti a lásky, za prijímanie tela a krvi Pána Ježiša, za jeho krásny spev a hru na gitare, za dobrú náladu, ktorá sa preniesla na všetkých nás. Vďaka Pane za sprievodkyňu, jej vynikajúce znalosti, okorenené žartovnými príhodami, nám rozšírili obzor poznania. Vďaka Pane, za vodiča autobusu, ktorý svojím pokojným a pozorným prístupom k nám, prejavoval pravú kresťanskú lásku a pomoc.
Vďaka Pane, za plný autobus dobrých ľudí, ktorí sa za tých pár stali mojou rodinou. Pane, prosím, požehnávaj ich všetkých. Sme navždy v láske a modlitbe spojení a zídeme sa zas. Verím tomu. A ak nie na tejto zemi, tak vo večnosti nášho Milosrdného Pána Ježiša.
Anna Rapušáková

———————-

Fotky/Képek

Naša púť do Poľska.

Riadením Ducha Svätého som si na internete všimla ponuku na pútnický zájazd do Poľska. Hneď ma zaujala, dohodla som sa s kamarátkou a už som aj vypisovala prihlášku.

Naša púť sa začala v rodisku, nášmu srdcu tak blízkeho, svätého Jána Pavla II. vo Wadoviciach. Tu sme navštívili miesta kde žil Svätý otec vo svojej mladosti – Baziliku obetovania panny Márie, kde prijal sviatosť krstu, kostol postavený z vďaky za záchranu jeho života po atentáte na Námestí sv.Petra v Ríme. Silne na mňa zapôsobil rodný dom Svätého otca , dnes už múzeum, kde sme si mohli pripomenúť jeho život od maličkého chlapca až po zavŕšenie jeho pozemského života.

Druhou zastávkou našej púte bolo známe pútnické miesto Kalvaria Zebrzydowska. Je to nádherné miesto, pozývajúce k modlitbe a rozjímaniu. Možno aj hmlisté a daždivé počasie umocnilo Boží pokoj, ktorý tu vládol.

Našou ďalšou zastávkou bol Krakov s Wawelskou katedrálou, hlavným námestím (Rynek Główny), s Kostolom Panny Márie. Popoludní sme sa presunuli na pútnické miesto na okraji mesta Krakov – Lagievniky. Tu sestra Faustína Kowalska zažívala stretnutia s Pánom Ježišom. Opäť je to miesto, kde sa človek cíti akosi bližšie k Bohu. Tu sa aj modlitba korunky Božieho Milosrdenstva akosi viac dotkne nášho srdca.

Našu púť sme ukončili asi v najznámejšom pútnickom mieste Poľska, na Jasnej Gore nad mestom Čenstochová. Tu sme si uctili obraz Čiernej Madony, prezreli sme si pevnosť a pomaly sme sa vydali na spiatočnú cestu do našich domovov.

Domov sme prišli iste plní dojmov, nadšenia a zážitkov. Verím, že milosti, ktoré nám dobrý Boh udelil na našej púti nám pomôžu žiť svoj každodenný život s ešte väčšou vierou, láskou a nádejou, že na konci nášho žitia sa stretneme s milosrdným Bohom tvárou v tvár.

Vďaka Vám všetkým priatelia, s ktorými som mohla tieto vzácne chvíle prežívať.

 

Eva Franková, Krakovany

———————————-

 

Szeptember 18-án az egyházfai plébániáról zarándokcsoport indult Lengyelországba, legnevezetesebb és sokat emlegetett zarándokhelyeire.

Szemerkélő esőben érkeztünk Vadovicére, Szent II. János Pál pápa szülővárosába. A napot szentmisével kezdtük a szent pápa ellen elkövetett merényletből való felépülésének tiszteletére emelt templom kápolnájában. A szentmise után megtekintettük a főtéren található bazilikát. Ebben keresztelték meg a pápát és ebben a templomban ministrált gyermekkorában. A bazilika mellett található szülőházában és a múzeumban láthattuk személyes tárgyait, ereklyéjét. A kiállított képek, tárgyak és hangfelvételek által megismerhettük pápaságának fontosabb állomásait.

Utunkat a Zebrzydowsky Kálváriára folytattuk, amit Lengyel Jeruzsálemnek is neveznek. A keresztutat ugyan a szakadó eső miatt nem tudtuk végigjárni, de a bazilikában érdekes eseményen vehettünk részt – az oltáron található Szűzanya képének esti elfedésén, mely ünnepélyesen, harsonaszó kíséretében történt. Másnap korán ébredtünk, hogy részesei lehessünk a reggeli szentmise előtti képfelfedésnek is, mely ugyanolyan pompával történt.

Második napunkat Krakkóban töltöttük. Mint egykori főváros gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Már messziről megláttuk a királyi palota, a Wawel falait, a katedrális tornyait, ahol a királyokat koronázták. Maradandó élményt jelentett számunkra a Lagiewnikov-i látogatásunk is, ahol a kolostorban élt és dolgozott Szent Faustína nővér. Megnéztük a templomot, melyben Faustína Kowalská ereklyéit őrzik és az újonnan épült Isteni Irgalmasság templomát.

Utolsó állomásunk Czestochova volt. Itt a középkori erődöt és a hozzá tartozó pálos kolostort tekintettük meg. Az itt található templomban őrzik a Fekete Madonna képet, amit mi is megcsodálhattunk és megismerhettük történetét.

A kedvezőtlen időjárás ellenére is sok szép helyet láttunk és lelkiekben feltöltődve indultunk haza.

Hálásan köszönjük Gajdoš Pál lelki atyának a felejthetetlen és élményekben gazdag zarándoklat megszervezését, hogy személyesen elkísérte csoportunkat és gondoskodott a lelki útravalóról.

 

Domonkos Izabella, Vlky

Comments are closed.