farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on January - 26 - 2015 | Comments Off on Modlitebné trojdnie MM / Édesanyák imahétvégéje

150125 027

V týchto dňoch hovoríme o rodine viac ako inokedy. Rodinu dnes ohrozuje množstvo nástrah a protivenstiev.My mamy, sme sa cez víkend od 23. do 25. 1. 2015 stretli, aby sme sa modlili nielen za svoje deti, ale aj za ochranu rodiny. Uvedomujeme si, že hoci nám na nej veľmi záleží, často sa aj nechtiac prehrešujeme práve v rodine a proti rodine.

Každá matka je len človek ako každý iný, a je veľmi oslobodzujúce prísť odprosiť Boha za svoje každodenné slabosti a nedokonalosti voči svojim najbližším. Nech sa akokoľvek snažíme, nájde sa toho mnoho, čo by sme mohli a mali robiť lepšie, láskavejšie, pokojnejšie, trpezlivejšie, múdrejšie. Tu poznávame odpúšťajúcu lásku nášho Pána.

Aj nás alebo naše rodiny ranilo mnoho neláskavosti, neúprimnosti, falošnosti a zloby. Preto prichádzame odovzdať tieto svoje zranenia, bolesti a trápenia Pánovi a prosíme ho o zázrak. On je jediný, ktorý ich dokáže vyliečiť prostredníctvom svojej uzdravujúcej lásky.

Každý deň však v rodine prežívame aj svoje radosti, šťastie, lásku, prijatie. Za toto všetko prichádzame Boha chváliť a ďakovať mu. Tu si uvedomujeme, že naše deti sú obrovským a nezaslúženým darom, ktorý nám Pán zveruje. Ukazuje nám, že ich miluje viac ako my, že ich chce chrániť a viesť. Čaká len na náš príhovor za ne: „Pane, tu sú moje deti, miluješ ich väčšmi ako my, dokážeš zmeniť aj to, čo je nad naše sily, preto ich odovzdávame do tvojej bezpečnej a láskyplnej opatery.“

Bože, ďakujeme Ti za toto stretnutie a tešíme sa na ďalšie.

mama M.

 

Fotky / Fényképek:

 

Ezekben a napokban többet beszélünk a családról, mint máskor. Ma a családot számos veszély fenyegeti. Mi, édesanyák a január 23-tól 25-ig tartó hétvégén találkoztunk, hogy gyermekeinkért és a család védelméért egyaránt imádkozzunk. Tudatában vagyunk, hogy bár a család nagyon is fontos számunkra, mégis gyakran éppen a családban és a család ellen vétünk.

Az édesanya is olyan, mint a többi ember, ezért nagyon felszabadító eljönni, és bocsánatot kérni Istentől a hozzánk legközelebb állókkal szembeni gyengeségeinkért. Bárhogy igyekezzünk is, mindig akad bőven olyan dolog, amelyet csinálhatnánk jobban, kedvesebben, nyugodtabban, türelmesebben, okosabban. Itt ismerjük meg a mi Urunk megbocsátó szeretetét.

Minket és családjainkat is megsebzett a sok szeretetlenség, őszintétlenség, hamisság és harag. Ezért jövünk el átadni fájdalmainkat és szenvedéseinket az Úrnak, s kérjük őt, hogy tegyen csodát. Ő az egyetlen, aki az ő gyógyító szeretete által képes begyógyítani sebeinket.

Családjainkban azonban mindennap megtapasztaljuk az örömöt, boldogságot, szeretetet és elfogadást is. Mindezért dicsőítjük az Istent, s hálát adunk neki. Tudatosítjuk, hogy gyermekeink, akiket az Úr bízott ránk, hatalmas és nem megérdemelt ajándék. Rámutat arra, hogy ő jobban szereti őket, mint mi, s hogy óvni és vezetni akarja őket. Csak arra vár, hogy könyörögjünk értük: „Urunk, ezek itt a gyermekeink, te nálunk sokkal jobban szereted őket, s képes vagy megváltoztatni azt is, ami a mi erőinket meghaladja, ezért a te biztonságos és szeretetteljes gondoskodásodra bízzuk őket.”

Köszönjük neked, Urunk, ezt a találkozást, s örömmel várjuk a következőt.

Comments are closed.