farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on október - 18 - 2018 | Komentáre vypnuté na Milión detí za jednotu a pokoj

Večer, kedy sme vyprosovali veľké zázraky

Aj naša farnosť sa 18. októbra 2018 pripojila k celosvetovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Stretli sme sa o 18.00 hodine v kostole v Kostolnej pri Dunaji.

Niekoľko miliónov

Túto akciu začalo v roku 2005 zopár ľudí vo Venezuele, ktorí dôverovali slovám svätého Pátra Pia: „Ak sa milión detí zjednotí v modlitbe ruženca, svet sa zmení.“ Odvtedy sa každoročne jeden deň v októbri, ružencovom mesiaci, zjednotí na svete nie milión, ale niekoľko miliónov detí v modlitbe ruženca. K tejto modlitbe pozývala deti aj Panna Mária vo Fatime v časoch prvej svetovej vojny. Učila deti, že obeta a modlitba sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ktorými možno dosiahnuť také veľké veci, ako pokoj a mier vo svete.

Za jednotu a pokoj

Cieľom iniciatívy je zjednotiť hlasy detí v modlitbe za jednotu a pokoj vo svete. Detí v krajinách, ktoré sužuje vojna, ale aj detí, ktoré žijú v pokoji a šťastí. A tak sa v jeden deň hlasy detí celého sveta zjednotia v modlitbe ruženca či už v školách, kaplnkách, doma, v kostoloch, sirotincoch, či nemocniciach. Na niektorých miestach sa dokonca v tento deň preruší na pol hodinu aj vyučovanie, aby sa deti do tejto akcie mohli zapojiť.

 

Pripojili sme sa aj my

My sme sa stretli navečer, keď už väčšina z detí mala za sebou hotové domáce úlohy aj absolvované krúžky. Namiesto oddychu či sedenia pred telkou dalo 23 detí našej farnosti prednosť modlitbe ruženca. Prišli aj niektoré deti z Kráľovej pri Senci a niektoré, ktoré boli choré či odcestované, sa zapojili na diaľku. Pomodlili sme sa radostný ruženec – po slovensky, maďarsky, aj spevom. Na záver si deti rozdelili špeciálny cukríkový ruženec.

Možno to bolo prítmím kostola, možno celkovým zastavením sa v priebehu pracovného týždňa, možno tou detskou radosťou prameniacou už len z toho, že sa môžu predmodlievať do prenosného mikrofónu. A možno tým, že modlitbou ruženca sme sa akoby naozaj držali ruky Panny Márie a ona spolu s nami mohla u Pána Ježiša vyprosovať veľké zázraky. Možno aj také, za aké sa my dospelí ani len neodvažujeme prosiť…

Na Slovensku zastrešuje iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežská nadácia ACN (www.acn-slovensko.org – u nás známa pod názvom Kirche in Not).

Katarína Mišková, Kostolná pri Dunaji

 

Comments are closed.