farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on April - 1 - 2016 | Comments Off on Krížová cesta

DSC08728Naša farnosť už pravidelne usporadúva zájazd na krížovú cestu do
Marianky, tak sa stalo aj toho roku dňa 25.03.2016. Veľmi oceňujem túto
aktivitu, lebo nie je to len príjemný výlet za predpokladu, že je
krásne počasie, ale je to aj možnosť prežiť spoločne Veľkonočné sviatky v
našom spoločenstve. V dnešnej uponáhľanej dobe zrazu nemáme na nič čas a
častokrát sa stáva, že nemáme čas ani na svojich najbližších, a tak sa
neraz stáva, že sa ľudia ocitnú sami. Alebo sa uzatvárame do našich
najužších rodín a svoj život prežívame na svojich súkromných dvoroch.
Nevieme o ľuďoch okolo nás nič, iba to, že žijú niekde okolo nás.
Nezdieľame spolu radosti, ani starosti, lebo by nás to možno obmedzilo
žiť si svoj komfortný súkromný život. Radosť z Veľkej Noci prežívame
iba súkromne. Práve preto som veľmi rada, že naša farnosť je otvorenou
farnosťou a neuzatvára sa, a tak ponúka možnosť prežiť spoločne radosti
aj starosti, ktorými si Ježiš pre nás prešiel na Kalvárii.
Radujme sa, veseľme sa spoločne! To je odkaz Veľkej Noci, a preto Vás
všetkých pozývam na akékoľvek ďalšie podujatie, ktorým prežijeme spolu
radosť.

Fotky

Veronika Bozsiková

Comments are closed.