farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on May - 1 - 2018 | Comments Off on János Brenner

János Brenner, mučeník lásky k blížnemu

Chcela by som sa s vami podeliť o životný príbeh mučeníka Jánosa Brennera, nášho nového blahoslaveného. Tento Boží služobník môže byť svetlom na ceste do neba nielen nám Maďarom, ale príslušníkom ktoréhokoľvek iného národa sveta.

Prvého mája 2018 bol v maďarskom Szombathelyi vyhlásený za blahoslaveného mučeník János Brenner (1931 – 1957). Svätého Otca na slávnosti zastupoval prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB. Je zaujímavé, že sv. Martin z Tours, ktorý je patrónom Bratislavskej arcidiecézy i Szombathelyskej diecézy, uzrel svetlo sveta práve v tomto meste.

János Brenner sa narodil 27. decembra 1931 v katolíckej rodine ako druhý spomedzi troch synov, ktorí sa neskôr všetci stali kňazmi. Po skončení strednej školy v roku 1950 vstúpil do noviciátu k pátrom cisterciánom. V roku 1952 po rozpustení kláštorov komunistickou mocou sa rozhodol pokračovať v príprave na kňazstvo v diecéznom seminári, kde bol v roku 1955 vysvätený za kňaza. Jeho prvým pôsobiskom bola farnosť Rábakethely, kde sa venoval hlavne výchove detí a mládeže. Podľa slov monsignora Angela Amata práve jeho obľúbenosť medzi deťmi a mládežou bola tŕňom v oku komunistickému režimu a dôvodom jeho umučenia: „Napriek zákazu režimu duchovný otec János viedol mladých k dobrému životu podľa evanjelia, k úcte voči blížnym, k pomoci núdznym, k šíreniu porozumenia v spoločnosti a k harmónii v rodine. Všetci ho mali radi, veľkí aj malí, pre jeho triezvy pohľad a živú povahu. To dráždilo vládnu moc, ktorá chcela mať monopol na ateistickú a protikresťanskú výchovu.“

Kardinál Amato vo svojej homílii upriamil pozornosť na okolnosti, ktoré viedli k mučeníckej smrti tohto oddaného Božieho služobníka: „Malý János v jednom školskom divadle hral postavu svätého Tarzícia, mučeníka, ktorý v 3. storočí počas prenasledovania kresťanov zomrel násilnou smrťou, keď niesol chorému Eucharistiu. Mučeníctvo pátra Jánosa pripomína práve tento moment. V noci 14. decembra 1957 mu zavolal mladík, ktorý bol v minulosti jeho miništrantom, a poprosil ho, aby zaopatril jeho zomierajúceho strýka. Mladý kňaz sa vydal na cestu s Najsvätejšou sviatosťou. Ale bola to pasca. V tú chladnú noc sa kňaz János stal obeťou nenávisti proti viere a podľahol brutálnemu a smrtiacemu útoku, pri ktorom mu zasadili vyše 30 bodnutí dýkou. Našli ho na svitaní 15. decembra na okraji dediny Zsida. Ľavou rukou na hrudi chránil burzu s Najsvätejšou sviatosťou ako mučeník Tarzícius. Jeho vrahovia neboli nikdy identifikovaní a postavení pred súd.“

Aký je odkaz tohto novodobého mučeníka?

János Brenner nás svojím životom upozorňuje na hodnotu rodiny, ktorá aj jeho životu udala smer. Jeho otec József Brenner sa denne zúčastňoval na svätej omši a modlil sa ruženec. Aj v ťažkých časoch dokázal vyznať svoju vieru. Svojim deťom denne čítal z náboženských kníh, modlil sa s nimi a viedol ich k sviatostiam. Matka Julianna Wranovichová bola vzorom láskavosti, ktorá neváhala pomáhať núdznym a chudobným vo svojom prostredí.

Buďme vďační za život týchto svedkov viery. Na príhovor blahoslaveného Jánosa Brennera prosme dobrotivého Boha, aby sa dôsledný a dôveryhodný kňazský život tohto mučeníka stal prameňom milostí pre nás všetkých, najmä pre naše rodiny a mládež.

 

Fotky

Pripravila: Ivett Šillo Kiss

„Magyar útlevéllel a Mennyországba“

Úgy döntöttünk, „nekivágunk”: négy gyerekkel a boldoggá avatásnak. S mivel még sosem voltunk Szombathelyen, kicsit el is szerettünk volna időzni a környéken.

A vértanúság helyszínén
Az első állomásunk Zsida volt, ahol Brenner János, a magyar Tarzíciusz, vértanúhalált halt. A kommunista keresztényüldözés áldozata lett, miközben az Oltáriszentséget védte 3. századi társához hasonlóan. Közel az új boldog halálának helyéhez kis kápolna épült. A helyiek segítségével találtunk rá. Rendben tartott tisztáson áll, körülötte erdő. Ideális hely a pihenésre, felüdülésre a három órás autóút után. A gyerekek élvezték a piknikezést, a futkározást. Megtudtuk, éppen szentmise készül a keddi ünnepségen részt vevő cserkészek számára, a misét szolgáló fiatal atya is cserkész. Brenner János káplánként, maga is fiatal lévén– mindössze 26 évet élt –, sokat foglalkozott a fiatalokkal. Sugárzott belőle a szeretet, mindenki szerette (vagyis majdnem mindenki). Bűne az volt, hogy sokakat vonzott a templomba, főleg fiatalokat. A miséző atya Brenner János lelkiségét próbálta megismertetni a cserkészélet mozzanatain keresztül. Rámutatott a jócselekedetek, a szentgyónás és szentáldozás fontosságára.

A szentek földjén
Másnap reggel már Szombathelyen ébredtünk, abban a városban, melyet II. János Pál pápa ottjártakor a szentek földjének nevezett. A hely ugyanis számos szent, boldog és mártír életéhez kötődik: Szent Márton, Batthyány-Strattmann László, Mindszenty József – hogy csupán a legismertebbeket említsem.
Miután előző nap abban a kegyelemben volt részünk, hogy a Brenner János vértanúhalálának közelében épült Jó Pásztor-kápolnában vehettünk részt szentmisén, újabb kegyelmet kaptunk. A Sarlós Boldogasszony-székesegyházban megtekinthettük azt a reverendát és karinget, melyben az új boldog 61 évvel ezelőtt brutális gyilkosság áldozata lett (32 szúrással végeztek vele), s időzhettünk koporsója közelében is.
Hogy a gyerekeket elfárasszuk, betértünk a kalandparkba, s útba ejtettük a Kámoni Arborétumot is. Másnap pedig következhetett a nagy nap: közel húszezer ember társaságában részt vehettünk Brenner János boldoggá avatásán a szombathelyi Emlékmű-dombon. A ragyogó napsütésben egy fa árnyékában „vertünk tanyát”, s kisebb-nagyobb csetepatékkal négy csemeténk is jól viselte a szabadtéri szentmise megpróbáltatásait. Összegzésképpen elmondhatom: óriási élmény és nagy kegyelem volt mindannyiunk számára.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28)
Első szentmiséjére ezt a jelmondatot választotta Brenner János. Ez az, ami ragyogó életpéldája mellett különösen megragadott benne, s ez az, ami úgy érzem, összeköt vele annak ellenére, hogy ő pap volt, én meg édesanya vagyok. Mikor két évvel ezelőtt egy komolyabb betegséget állapítottak meg nálam, sokszor ismételgettem ezt a mondatot, s úgy gondolom, ez segíthetett abban, hogy legalább a „Miért pont én?”-jellegű gondolatok – ilyenkor sok minden megfordul az ember fejében – elkerültek.

„Magyar útlevéllel a Mennyországba“
Végül pedig vissza a címhez. Az Új Ember Brenner Jánossal foglalkozó számában olvastam ezt a gondolatot arra vonatkozóan, hogy a magyarság világviszonylatban lélekszámához képest milyen sok boldoggá- és szenttéavatási üggyel rendelkezik. Nem is beszélve a már boldoggá és szentté avatott magyarokról. Legyünk tehát büszkék magyarságunkra, s kérjük bátran nagyjaink közbenjárást! Úti célunk adott, de sokféle útvonal létezik. Jó hír azonban, hogy bőven van kihez útbaigazításért fordulni. Boldog Brenner János, könyörögj értünk! Magyar szentek és boldogok, könyörögjetek értünk!

Gujber Zsuzsanna

Comments are closed.