farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on October - 19 - 2016 | Comments Off on Hodová slávnosť 2016

hody-kpd-2016_-17Náš farský kostol sa honosí patrocíniom k Ružencovej Panne Márii. 2. októbra sme spoločne oslávili toto zasvätenie, ktoré nám je už pripomínané zo všetkých strán, keďže sú už vymenené všetky veľké okná, na ktorých sú výjavy z tajomstiev ruženca. 

To, že veriaci si veľmi ctia tento sviatok našej farnosti, pri ktorom môžeme za splnenia stanovených podmienok získať plnomocné odpustky, prejavili aj prípravou darov na svätú omšu. Nechýbali rôzne plody zo záhrad miestnych farníkov, ktorými súčasne vyjadrili aj vďaku za tohtoročnú úrodu. Milým hosťom a hlavným celebrantom bol rodný brat – nám už známeho kňaza Mareka – otec Ján Sitár. Všetkých, vrátane detí, povzbudil v homílii k modlitbe posvätného ruženca. Ukázal nám, že to nie je iba modlitba dávnych čias, skrze ktorú bolo zachránené nejedno mesto, či celý národ pred skazou. Je to modlitba stále aktuálna a kontemplatívna, pri ktorej môžeme nadobudnúť pokoj prameniaci z Božej prítomnosti. Je to modlitba pre celú rodinu, ktorá si ňou môže vyprosiť mnohé milosti, nevynímajúc uzdravenie duše, či tela. Je to modlitba uvažovania nad udalosťami zo života Ježiša Krista, pri ktorej k nemu máme smerovať.

Po duchovnom povzbudení sme boli našim pánom farárom Pavlom Gajdošom už tradične pozvaní na vynikajúci grinavský mušt a burčiak. Na povzbudenie nám miestny podnikateľ sponzorsky podával svoju kávu Čierna Perla. Deti si mohli pochutiť na farskej cukrovej vate. Okrem sladkostí deti dostali lístok na kolotoče, ktoré boli priamo na farskom dvore.

Opäť sme spoločne zažili spoločenstvo, ktorého jadrom je duchovný život a vonkajšou oslavou a dozvukom je agapé. Verím, že aj toto nás opäť priblížilo nielen k Bohu, ale aj k sebe navzájom.

Fotky

Comments are closed.