farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on August - 13 - 2017 | Comments Off on Grilovačka u Rozálky / Grillparti Nagyborsán

Pred dvoma mesiacmi sa udiala v našej farnosti zásadná zmena.Po mnohých rokoch sa presunuli sväté omše tak, že v kaplnke v Hrubej Borši už nebýva v nedeľu, ale v sobotu večer o 17-tej s nedeľnou platnosťou, a tak sa uvoľnil čas v nedeľu o 11-tej vo farskom kostole v Kostolnej pre slovensky hovoriacich veriacich z troch našich obcí. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale po konzultácii s arcibiskupským úradom k tomu napokon po viacerých rokoch prišlo. Viem, že pre „Boršanov“ to nebolo a ani nie je vôbec ľahké, pretože roky boli zvyknutý na svoju „jedenástku“. Na druhej strane som im vďačný, že dokázali s porozumením prijať túto zmenu, ktorú som považoval z pastoračných dôvodov ako jediné schodné riešenie pre duchovné dobro veriacich v našej rozmanitej farnosti. Boršanov chcem ubezpečiť, že ich mám veľmi rád a že po prijatí tejto zmeny ich budem mať ešte radšej. V kaplnke svätej Rozálie v Hrubej Borši býva vynikajúca rodinná atmosféra, k čomu v nemalej miere prispieva aj náš obetavý kantor a kostolník v jednej osobe – ujo Lajoška. Aj preto som navrhol aspoň občasne robievať stretnutie po svätej omši (u prvých kresťanov nazývané – agapé – hostiny lásky) ako tomu bolo teraz 12. augusta 2017. Tak sa mi vidí, že „Grilovačka u Rozálky“ sa stretla napokon s veľkým ohlasom. Viacerí z prítomných si veľmi pochvaľovali. Istá skôr narodená pani popri inom povedala: „Síce som stará, ale ja sa cítim byť stále mladá. Je výborné, že sa môžeme spolu takto stretnúť, porozprávať sa a zaspievať si.“

Chcem sa aj na tomto mieste poďakovať všetkým zúčastneným, priateľom a dobrodincom našej kaplnky svätej Rozálie v Hrubej Borši a vyjadriť presvedčenie, že sa budeme v soboty stretávať takto častejšie.

Váš farár Pavol Gajdoš

Fotky/Képek

Két hónapja jelentős változásra került sor plébániaközségünkben. A nagyborsai 11 órakor kezdődő vasárnapi szentmise szombatra került át 17 órára, vasárnap 11-kor pedig szlovák szentmisére gyűlhetnek össze a hívek Egyházfán. Ezt az egyáltalán nem könnyű döntést több év elteltével, az érseki hivatallal való konzultáció után sikerült meghozni. Tudom, hogy a borsaiaknak nem volt olyan egyszerű lemondani a 11-es miséről, s nagyon hálás vagyok nekik, hogy megértéssel fogadták ezt a változást, amelyet pasztorációs okokból a legelfogadhatóbb megoldásnak tartottam sokszínű plébániaközségünk híveinek lelki javára való tekintettel. A borsaiakat biztosíthatom arról, hogy nagyon szeretem őket, s ezek után még jobban fogom őket szeretni. A nagyborsai Szent Rozália-kápolnában családias hangulat uralkodik, ami nem kis mértékben Lajoska kántor úrnak köszönhető, aki sekrestyés is egyben. Ezért is szeretnék olyan találkozókat (az első keresztények agapénak – szeretetlakomának nevezték) szervezni a szentmisék után, mint amilyenre 2017. augusztus 12-én került sor. Úgy látom, hogy az ötlet nagy visszhangra talált, hiszen a grillparti nagyon jól sikerült.

Szeretnék ezúton is köszönetet mondani minden jelenlévőnek és a borsai Szent Rozália-kápolna minden jótevőjének. Meg vagyok győződve arról, hogy majd gyakrabban leszünk részesei hasonló találkozóknak.

Gajdoš Pál plébános

Comments are closed.