farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Rekonštrukcia kostola 2013
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia fary 2013
Rekonštrukcia fary