farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Rekonštrukcia kostola 2
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia fary 2
Rekonštrukcia fary