farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

palo

vdp. Mgr. Pavol Gajdoš, farár,

narodený 21.03.1976 Bratislava – Karlova Ves,
ordinovaný do kňazského stavu: 12.6.2004,
Tel. číslo: 0902359859 (T- mobile)
e-mail: pal@szm.sk
Záľuby: stolný tenis, cyklistika, cestovanie
Doterajšie pôsobiská:
Senec, Galanta, Štúrovo, Hurbanovo, Šamorín,
od 01.07.2009 Kostolná pri Dunaji