farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on October - 10 - 2017 | Comments Off on Farské hody

Tie isté a predsa iné. Tento rok bola oslava titulu nášho farského kostola sprevádzaná dvomi novinkami. Po dlhých rokoch bola slávnosť s obnoveným presbytériom a prvýkrát boli dve sväté hodové omše. V maďarskom jazyku bola doprevádzaná miestnou hudobnou skupinou CRUX a svätá omša v slovenskom jazyku bola za doprovodu hosťujúceho spevokolu Nebeská rosa z Kráľovej pri Senci. Obe omše sa niesli vo veľmi slávnostnej atmosfére umocnenej hojnou účasťou a spoločným spevom všetkých veriacich.

Na slovenskej slávnosti hodový kazateľ veriacich povzbudil k modlitbe posvätného ruženca na konkrétnych príkladoch zo svojej kňazskej služby. Ukázal nám, že táto modlitba je stále aktuálna a je to naša najsilnejšia „zbraň“, pomocou ktorej môžeme vyhrať nielen duchovné, ale aj telesné boje, keďže voláme Pána Ježiša skrze jeho matku o pomoc.

Po každej bohoslužbe nasledovalo hodové agapé, ktoré nám pripravil náš pán farár Pavol Gajdoš za pomoci niektorých obetavých farníkov. K typickej hodovej atmosfére prispel a kolotoč s veľkou šmykľavkou, ktoré boli priamo na farskom dvore.

Fotky

Martin Šiška,

Hrubý Šúr

Comments are closed.