farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on október - 8 - 2018 | Komentáre vypnuté na Farská hodová slávnosť

Tohtoročná slávnosť titulu farského kostola pripadla presne na nedeľu 7. októbra. Odpustové sväté omše boli dve – maďarská aj slovenská. Na oboch bol hlavným celebrantom a kazateľom vdp. Súkeník. Asi najviac zo všetkého vo veriacich zarezonoval jeho príhovor v homílii, kde zhrnul historický pôvod modlitby posvätného ruženca ako aj jeho reálnu moc. So zatajeným dychom sme počúvali ako sa v rôznych ťažkých situáciách veriaci utiekali v modlitbe k Panne Márii, aby sa prihovárala u svojho Syna. Dúfam, že mnohí odišli domov s povzbudením o tom, že modlitba ruženca má veľkú moc.

Po svätých omšiach na veriacich čakalo malé agapé a deti už tradičná cukrová vata a tiež jazda na kolotočoch.

Fotky:

Maritn Šiška

Comments are closed.