farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by Pali Gajdos on jún - 27 - 2020 | Komentáre vypnuté na Elektronický platobný terminál / Elektronikus fizetési lehetőség

Novinkou v našej farnosti je nainštalovaný nový elektronický platobný terminál, ktorý umožní prispievať na farský kostol aj bezhotovostnou platbou. Na displeji je šesť predvolebných možností (1€, 2€, 5€, 10 €, 20€ a 50€), prípadne na spodnej časti displeja sa dá vyberať aj vlastná suma. Následne treba priložiť bezkontaktnú platobnú kartu k terminálu. Peniaze budú prevedené na farský účet. Meno ani číslo účtu nebude viditeľné, na výpise sa zobrazí len posledné štvorčíslie platobnej karty. Inštalovaním platobného terminálu napĺňame dopyt viacerých našich farníkov a zároveň sa tým zaraďujeme medzi moderné farnosti našej diecézy.

A plébániatemplomban újonnan felszerelt elektronikus fizetési terminál lehetővé teszi, hogy készpénz nélkül adakozhassunk a plébániatemplomra. A kijelzőn hatféle összegből lehet választani (1€, 2€, 5€, 10 €, 20€ a 50€), de saját összeget is meg lehet adni. Majd oda kell helyezni a bankkártyát a terminálhoz. Az átutaláskor a név és a számlaszám sem jelenik meg, csupán a bankkártya számának utolsó négy számjegye lesz látható a számlakivonaton. Az elektronikus fizetési terminál felszerelésével a hívek kérésének teszünk eleget, valamint a modern plébániaközségek közé zárkózunk fel.

Comments are closed.