farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on December - 9 - 2017 | Comments Off on Duchovná obnova seniorov

 Aj v tomto roku sa vzájomnou spoluprácou medzi obecnými a farským úradom podarilo úspešne zjednotiť Deň seniorov s duchovným programom – tentokrát na tému „Svätci nášho územia“ v podaní duchovného otca Eugena Matusa.

Takmer 100 seniorov z troch obcí bolo 16. novembra poho-stených chutným obedom v Kostolnej pri Dunaji, ktorý bol z časti hradený Bratislavskou arcidiecéznou charitou. Nemalá vďaka patrí aj obecným úradom a ďalším sponzorom za ich ústre-tovosť pri organizovaní a spolufinancovaní tejto akcie.

Fotky

PG

Comments are closed.