farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 13 - 2018 | Comments Off on Deväť prvých piatkov

Od piatku 7. septembra 2018 majú naše deti možnosť urobiť si pobožnosť deviatich prvých piatkov. Je to veľká vec, pretože sám Ježiš dal prostredníctvom svätej Margity Máriie Alacoque 12 prisľúbení tým, ktorí si túto pobožnosť vykonajú. Najväčším prisľúbením Božského Srdca je, že všetci, ktorí si tieto prvé piatky urobíme, nezomrieme v ťažkom hriechu, ani bez prijatia potrebných sviatostí. Pomôckou pre deti je aj brožúrka „Mojich 9 prvých piatkov“, ktorú dostali a ktorá im umožní si aj názorne tieto dni zaznamenať.

Podmienkami správneho vykonania prvého piatku sú:

  1. účasť na svätom prijímaní
  2. svätá spoveď v ten deň alebo krátko pred prvým piatkom
  3. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
  4. snažiť sa vyhnúť akémukoľvek, aj bežnému, hriechu
  5. snažiť sa všetko naše úsilie toho dňa obetovať na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské Srdce

Pán farár bude každý prvý piatok v mesiaci slúžiť svätú omšu tak v Hrubom Šúre, ako aj v Kostolnej pri Dunaji, s ohľadom na účasť detí.

Eva Frančeková, Hrubý Šúr

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.