farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on December - 17 - 2014 | Comments Off on Detská Jasličková slávnosť / Betlehemes játék a legkisebbek előadásában

Screen Shot 2015-01-07 at 9.16.46 PMNajväčšiu radosť z Vianoc majú deti. Tešia sa na príchod Ježiška. Je maličký ako ony, takže mu dobre rozumejú. Tušia, že nepríde naprázdno, prinesie množstvo darov. Okrem hraček pod stromčekom im nesie lásku, priateľstvo a ponúka im celé svoje srdiečko. Počas predvianočného obdobia sa deti z Hrubého Šúru stretávali, aby si pre Ježiška pripravili tiež malý darček. Darovať mu chceli pesničky a veršíky v Jasličkovej slávnosti. Deti sa zhostili svojich úloh s veľkým potešením, ale aj zodpovednosťou. Panna Mária, svätý Jozef, anjeli aj pastieri, každý sa ujal svojej úlohy. Advent ubehol rýchlo a prišiel deň, kedy deti Ježiškovi dali svoj darček.

V šúrskej kaplnke Najsvätejšej Trojice vystúpili 17. decembra 2014 a vo farskom kostole Ružencovej panny Márie v Kostolnej pri Dunaji vystúpenie zopakovali ešte 3. januára 2015. Jasličkovú slávnosť zostavila pani Ľubka Šišková z ľudových veršov a kolied, ktorá deti zároveň sprevádzala na gitare.

 Video

A karácsonynak legjobban a gyerekek örülnek. Várják a kis Jézus eljövetelét, aki kicsi, mint ők, így meg tudják őt érteni. Sejtik, hogy nem üres kézzel jön, hanem sok-sok ajándékkal. A játékok mellé szeretetet és barátságot hoz, s a szívét kínálja nekik. A karácsonyt megelőző időszakban néhány hegysúri gyerek többször is találkozott, hogy ők is készítsenek ajándékot a kis Jézusnak: betlehemes játékot énekekkel, versekkel. A gyerekek nagy örömmel, ugyanakkor felelősségteljesen alakították Szűz Mária, Szent József, az angyalok és a pásztorok szerepét. Az adventi időszak gyorsan eltelt, s elérkezett a nap, amikor átadhatták ajándékukat a kis Jézusnak.

A gyerekek 2014. december 17-én léptek fel a hegysúri Szentháromság-kápolnában, majd a betlehemes játékot megismételték az egyházfai Rózsafüzér Királynője templomban is 2015. január 3-án. A jelenetet az egyik anyuka, Ľubka Šišková állította össze szlovák népi mondókákból és karácsonyi énekekből, s ugyanakkor gitáron kísérte a gyerekek előadását.

Katarína Krajčírová

Comments are closed.