farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on July - 1 - 2018 | Comments Off on Deň rodiny v Kostolnej pri Dunaji

Aj tento rok sme sa v našej farnosti pridali k oslavám Dňa rodiny, ktoré sa konajú po celom svete. Obyvatelia Kostolnej pri Dunaji, Hrubého Šúru a Hrubej Borše si našli v poštových schránkach informačný leták s dátumom 2. jún. 

Začiatok už tradične patril svätej omši, ktorú hudobne na vysokej úrovni sprevádzal zbor Nebeská rosa z Kráľovej pri Senci. Hudba bola naozaj povzná-šajúca a pomohla nám nabudiť sa na to, že Boh nás vyzýva k radosti, pričom nám dáva aj prostriedok – rodinu. Miestny pán farár, Pavol Gajdoš, v úvode slávnostnej homílie nielenže ukázal na krízu a ohrozenie rodiny, ale nebál sa aj pomenovať príčiny tohto úpadku. Sú až prekvapivo jasné – je to porušovanie snáď každého bodu Desatora. Cirkev tu však nie je iba na to, aby pomenúvala tieto problémy, ale, ako nám kazateľ zdôraznil, je tu na to, aby nás viedla a pomáhala nám v tejto neľahkej situácii. Áno, práve z cirkevného prostredia vychádzajú aktivity a kon-krétne projekty, ktoré napomáhajú rásť nielen jednotlivým členom rodiny, ale aj rodine ako celku. Dôležitá je však naša dôvera, že Boh to s nami myslí naozaj dobre a práve rodina je tým, čo nás for-muje, upevňuje, napĺňa a uspokojuje naše túžby a zmysly v mnohých oblastiach. Je však na nás, aby sme vykročili od ničoty k otvorenej Otcovej náruči.

Takto povzbudení na duši sme po svätej omši vychádzali na farský dvor, kde boli najmä pre deti pripravené viaceré atrakcie. K už známemu skákaciemu hradu pribudlo bludisko, do ktorého si menšie deti volali svojich ro-dičov ako sprievodcov. Drevený kolotoč, kováč, hrnčiar, maľovanie na látku (s miestnymi skautami) – to všetko bolo bezplatne k dispozícii na zábavu a sebarealizáciu našich ratolestí. Aby sme všetci vydržali až do večera, na občerstvenie boli pripravené okrem ná-pojov aj jedlá od miestnych sponzorov – guláš, hotdogy, lokše, palacinky, pivo, kofola a nechýbala ani najobľúbenejšia pochúťka – cukrová vata.

Začiatok už tradične patril svätej omši, ktorú hudobne na vysokej úrovni sprevádzal zbor Nebeská rosa z Kráľovej pri Senci. Hudba bola naozaj povznášajúca a pomohla nám nabudiť sa na to, že Boh nás vyzýva k radosti, pričom nám dáva aj prostriedok – rodinu. Miestny pán farár, Pavol Gajdoš, v úvode slávnostnej homílie nielenže ukázal na krízu a ohrozenie rodiny, ale nebál sa aj pomenovať príčiny tohto úpadku. Sú až prekvapivo jasné – je to porušovanie snáď každého bodu Desatora. Cirkev tu však nie je iba na to, aby pomenúvala tieto problémy, ale, ako nám kazateľ zdôraznil, je tu na to, aby nás viedla a pomáhala nám v tejto neľahkej situácii. Áno, práve z cirkevného prostredia vychádzajú aktivity a konkrétne projekty, ktoré napomáhajú rásť nielen jednotlivým členom rodiny, ale aj rodine ako celku. Dôležitá je však naša dôvera, že Boh to s nami myslí naozaj dobre a práve rodina je tým, čo nás formuje, upevňuje, napĺňa a uspokojuje naše túžby a zmysly v mnohých oblastiach. Je však na nás, aby sme vykročili od ničoty k otvorenej Otcovej náruči.ho dňa v spoločenstve sme ukázali krásu a radosť, ktorú nám ponúka Cirkev a opäť sme sa posunuli o krôčik bližšie aj k ľuďom, ktorí sa na ňu pozerajú iba cez čierne okuliare niektorých médií. K odovzdaniu radostného a predovšetkým hodnotovo orientovaného posolstva o rodine napomáhala aj reprodukovaná hudba s kresťanskou tematikou, ktorá znela počas celej akcie. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto milej akcie, ktorá spája rodiny.

Martin Šiška

Hrubý Šúr

Fotky:

Comments are closed.