farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on June - 17 - 2017 | Comments Off on Deň rodiny 2017

Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak aj koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“ (Arthur Schnitzler)

V sobotu 3. júna sa uskutočnil Deň rodiny – v duchu „aby deti otca mali, aby mali mamu.“ Aby cítili lásku, podporu, vieru, a aby mali istotu, že rodina je tu pre nich. Či už tá biologická alebo kresťanská. To, že tento deň bude plný dobrej nálady, prejavov lásky a zábavy sme videli už od rána, kedy sa začali na farskom dvore schádzať dobrovoľníci ochotní priložiť ruku k dielu – skladať prístrešky, umývať, krájať, natierať a napokon variť.

Všetkým zúčastneným ženám, mužom a aj deťom patrí veľká vďaka za pomoc nielen pri prípravách, ale aj večernom upratovaní. To, že rodina je dôležitou bunkou spoločnosti a vzorom, bolo vidieť práve tu, keď spolu rodičia s deťmi a s dobrou náladou pripravovali všetko potrebné.

Samotná oslava tohto významného dňa začala svätou omšou, kde sme sa poďakovali Bohu nielen za rodinu, deti a partnerov, ale aj za všetky ostatné dary, ktoré nám vo svojej dobrote dáva. Rodinám sa prihovoril misionár vdp. Jozef Tóth v maďarskom jazyku a tiež vdp. Marek Sitár z Jablonice, ktorý nás nabádal k vďačnosti za dary, ktoré sme dostali. Povzbudil nás aj k tomu, aby sme sa o tieto dary vedeli deliť podobne, ako sa delil náš patrón diecézy sv. Martin z Tours. Celá sv. omša bola sprevádzaná úžasným spevom zboru Nebeská rosa zo susednej farnosti Kráľová pri Senci. Po skončení slávnostnej omše sme si mohli čnosti, ktoré mal náš patrón, zábavnou formou precvičiť na ôsmich stanovištiach, ktoré zabezpečovali miestni skauti. Za to, že Deň rodiny nie je iba o zábave a jedle, ale najmä o poukázaní na podstatu rodiny patrí nemalá vďaka našim farníčkam, ktoré pripravili témy jednotlivých zastavení a dali tejto akcii ducha.

Po skončení rodinných aktivít sa už deti mohli rozbehnúť po rôznych atrakciách, ktoré na nich čakali. Mali možnosť vyskúšať si rôzne remeslá ako mletie zrna na múku, tkanie koberca, výrobu hlinených misiek či džbánov, výrobu šperkov z korálikov a odvážnejší mohli skúsiť aj kováčske remeslo.

Vyšantiť sa mohli na veľkom skákacom hrade sponzorsky zapožičanom od firmy PP Solutions. Deti s unavenými nôžkami si mohli oddýchnuť na krásnom drevenom, ručne poháňanom kolotoči, alebo si skúsiť svoje zručnosti a zasúťažiť si s drevenými hračkami. Kto mal dosť aktivít, mal na výber možnosť posedieť si v tieni a prečítať si z kníh od vydavateľstva Don Bosco, ktoré boli k dispozícii aj tento rok, alebo sa pohostiť na chutnom občerstvení. Vponuke boli dva druhy guláša, čapovaná kofola, pivo či limonáda a pre extra vyčerpaných rodičov bola k dispozícii káva od miestnej pražiarne Čierna perla. K občerstveniu na výber boli aj výborné palacinky, lokše a placky, ktoré dodala firma IMMO z Veľkej Mače. Nesmel chýbať ani mastený chlebík s cibuľkou, párok v rožku a aj čerstvé ovocie. A ak sa pýtate, kde bol najdlhší rad, tak jednoznačne na cukrovú vatu. Deti si pochutili na sladkej maškrte a dospeláci sa preniesli spomienkami na chvíľu do svojho detstva. K dobrej nálade prispela aj gospelová skupina CRUX, ktorej členovia pochádzajú z našej farnosti.

Aj napriek bohatému občerstveniu a atrakciám bol snáď tento deň pre všetkých dňom, kedy sa upevnili rodinné vzťahy, prehĺbila sa láska v nás a v tejto modernej a uponáhľanej dobe mali deti pocit, že rodičia sú tu vždy pre nich a rodina a láska je to najdôležitejšie pretože…

Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!“ (sv. Ján Pavol II.)

Fotky:

Comments are closed.