farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on June - 25 - 2016 | Comments Off on Deň rodiny 2016

IMG_7450Niekedy sa cítim ako z inej planéty, keď som konfrontovaný s rôznymi názormi, ktoré sa snažia spochybniť aj nos medzi očami. Tým „nosom“ sa dnes stáva rodina. Najlepšou obranou rodiny je pozitívne vyzdvihnutie jej úlohy. To čo je všetkým jasné, ale akosi je to už „zaprášené“. Deň rodiny je krásnou príležitosťou na oslavu tejto inštitúcie – minispoločenstva.

Už tradične sme sa v našej farnosti v sobotu 25. júna pripojili do celosvetovej aktivity, ktorej cieľom je vyzdvihnutie rodiny – spoločenstva muža a ženy a ich detí. Začali sme svätou omšou, ktorou sme ďakovali Bohu za tento nádherný dar, ktorý máme – za manželov, manželky, za deti, za rodičov a za vzťahy, ktoré vzájomne prežívame. Náš hosťujúci kazateľ z farnosti Senec vdp. Tomáš Krampl sa v homílii prihovoril osobitne deťom. Presvedčili sme sa, že deti v sebe skrývajú jednoduché, krásne, ale pritom hlboko pravdivé odpovede na otázky, ktoré im položil.

Povzbudení príhovorom a vedomím, že rodina je obraz Boha sme po svätej omši boli pozvaní na rodinnú súťaž s tematikou „Skutky milosrdenstva“, ktorú myšlienkovo spracovala Ivett Šillo, pričom samotnú realizáciu mali na starosti mladí skauti. Na jednotlivých stanovištiach sme boli stručne oboznámení so skutkom milosrdenstva, pričom sme si ho mohli spoločne ako rodina vyskúšať v úlohe, ktorá tento skutok symbolizovala svojou povahou. To, že to neboli len bezduché úlohy pre úlohy, nám bolo jasné už pri prvých zastaveniach. Rodičia sa mohli iste hlbšie zamyslieť nielen nad týmito skutkami, ale aj nad tým, ako sú vnímaní vo svojej rodine, keď im do náručia ich najbližší vkladali kartičky s ich pozitívnymi vlastnosťami. Výzvou pre nich boli iste tie pozitívne vlastnosti, ktoré sa im do rúk nedostali. Verím, že tento, aj keď krátky čas, ktoré rodiny strávili spoločne bol veľmi užitočným a bude dobrým impulzom pre to, aby si našli aj inokedy čas na bezprostredné spoločenstvo, na vzájomné sa zdielanie, povzbudenie, pomoc, pochopenie – aby ich domov bol miestom prijatia komunikácie, nielen nocľahárňou, či stravovacím zariadením.

Po absolvovaní miniškoly milosrdenstva sme ako odmenu za naše snaženie a vytrvalosť v horúcom bezoblačnom dni dostali knižku o skutkoch milosrdenstva od vydavateľstva Don Bosco.

Nasledoval voľný program, kde sa najmä deti mohli do sýta vyskákať na nadrozmernom nafukovacom hrade a veľkej trampolíne sponzorsky zapožičaných od PP Solutions zo Senca. To, že deti sa aj prakticky zaujímajú o tvorbu rôznych umeleckých, či užitkových predmetov z dreva, kovu, hliny, či slamy sme sa presvedčili ich nekončiacim záujmom o remeselnícke dielne. Radosť deťom robilo aj maľovanie na tvár. Zaujímavou atrakciou, ako obvykle, boli koníky, na ktorých sa povozili naše ratolesti. O sýtenie hladných a napájanie smädných sa staral tím dobrovoľníkov.

Valtyho dva kotle gulášu, veľké množstvo lokší, a palaciniek od firmy IMMO, hotdogy, „výživná“ cukrová vata, špecialita v podobe omasteného cibuľového chleba, koláče, zákusky, ochutené nápoje, kofola, pivo – toto všetko bolo k dispozícii na posilnenie tela. Ani tento rok na nás nezabudli Ekotoalety Senec.

Veľké poďakovanie patrí miestnemu obecnému úradu, ďalším sponzorom, ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na prípravách, obsluhe a v neposlednom rade aj na upratovaní.

Dúfam, že toto naše stretnutie nebolo len o atrakciách, či sýtení sa, ale predovšetkým o upevňovaní spoločenstva, ktorého základom je rodina.

Rodina je niečo, čo tu bolo od nepamäti. V kresťanskom nazeraní na svet je to, samozrejme, dielo Božie – ba viac – je to obraz samotného Trojjediného Boha. Sú v nej prítomné všetky typy lásky – manželská, rodičovská a súrodenecká. Je, resp. by malo byť prítomné milosrdenstvo, pochopenie, odpustenie. Rodina je centrom spoločnosti, je kolískou čností, školou spolupráce, ale aj zdravej rivality. Nedajme si ju zdeformovať a ani zahltiť prácou. Nájdime si čas na spoločné aktivity, ktoré nás viac zblížia a posilnia.

Fotky

Martin Šiška

Hrubý Šúr

farnosť Kostolná pri Dunaji

Comments are closed.