farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on June - 27 - 2015 | Comments Off on Deň rodiny 2015 / A Család Napja

DSC_1176Vo farnosti Kostolná pri Dunaji v okrese Senec, do ktorej patria dve filiálky Hrubý Šúr a Hrubá Borša, sa aj tento rok uskutočnilo rodinné podujatie Deň rodiny. Pripravili ho a sponzorsky zabezpečili farníci a dobrodinci pod vedením miestneho pána farára Pavla Gajdoša.

„Program začína svätou omšou 27. 6. 2015 o 15:30.“ Pre niektorých to bola azda informácia, že sa až tak veľmi ponáhľať nemusia. Plný kostol prevažne mladých rodín však hovoril jasnou rečou o priorite ich hodnôt. Deti boli vtiahnuté do deja svätej omše interaktívnou kázňou vzácneho hosťa dona Luscoňa, ktorý správne odpovede odmeňoval vecnými darčekmi. Svätá omša koncelebrovaná štyrmi kňazmi bola naozaj radostným slávením Eucharistie, kde sme počas homílie zalovili v hlbokých múdrostiach obrazov, ktoré nám ponúka Biblia.

Starozákonná symbolika stvorenia ženy z Adamovho rebra je poetickým vyjadrením, že žena je blízka mužovmu srdcu – ten ju má chrániť podobne, ako rebrá chránia srdce. Bolo úžasné sledovať v čom vidia deti tajomstvo úspechu dobrej rodiny. Láska, úcta, vzájomné sa dopĺňanie muža a ženy, či nastavenie zrkadla tomu druhému – to boli jednoduché odpovede. Kresťanstvo však ide v láske oveľa ďalej – hovorí o zrieknutí sa seba samého, o nesebeckom obetovaní sa, o hľadaní „my“ namiesto „ja“ a „Ty.“ Len tam môže byť porozumenie, kde sa vieme niečoho zriecť v prospech iných. Tomuto zriekaniu sa najlepšie učíme v rodine. Bojovať, vyniknúť, vyhrať, mať – to je v nás akosi automaticky zakódované. Avšak pomáhať, obetovať sa, či byť empatický – tomu sa treba učiť už od kolísky. Najlepší učitelia by mali byť rodičia.

To, že rodinu môžeme, ba aj musíme chápať v širších spoločenských súvislostiach sme naplno zažili v programe, ktorý bol pripravený po svätej omši pod záštitou vdp. farára Pavla Gajdoša.

Na farskom dvore čakali na rodiny s deťmi tvorivé remeselnícke dielne. Tu si mohli všetci vyskúšať svoje zručnosti. Veľký úspech zožalo hrnčiarstvo, kde si mnohí nenechali ujsť príležitosť vytvorenia vlastného keramického diela. Trpezlivosť a šikovné ruky si vyžadovalo aj košikárstvo, maľovanie na sklo a ručná výroba šperkov.

Aj tento rok si pre nás skauti pripravili menšie súťaže, v ktorých sa rodiny mohli stmeliť a dobre zabaviť. Skákavú energiu deti uvoľňovali na veľkom skákacom hrade, tie odvážnejšie sa pokúšali obsedieť na neskrotnom rodeo býkovi. O niečo poslušnejšou, ale tento raz už živou atrakciou boli štyri statné kone, ktoré trpezlivo povozili malých jazdcov.

Na dobrej akcii nesmelo chýbať ani chutné občerstvenie. Tento rok sa o vynikajúci guláš postaral miestny kuchár Valter. Smäd sme hasili Kofolou a pivom, únavu nám pomohla zahnať taktiež sponzorsky podávaná káva. Aj tento rok bola pre deti najchutnejšia cukrová vata.

To, že Cirkvi naozaj úprimne záleží na rodine prišiel osobne vyjadriť náš najvzácnejší hosť Dňa rodiny arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Veľmi milé bolo jeho stretnutie s deťmi, ktoré „nedávno“ pokrstil v našom farskom kostole. Pán arcibiskup požehnal budúce mamičky.

Fantastickú atmosféru veľkého spoločenstva rodín k večeru ešte viac umocnilo vystúpenie kresťanskej hudobnej skupiny CRUX, ktorej viacerí členovia pochádzajú z našej farnosti. Myslím, že všetkých presvedčili o tom, že piesne o Bohu môžu mať aj rockovejšie ladenú formu.

Verím, že tento deň oslavy rodiny mnohých povzbudil a bude nám inšpiráciou pre oživenie našich vzťahov v rodinách. Dúfam tiež, že aj týmto spôsobom poodhalíme úžasné bohatstvo, ktoré ponúka Boh rodine skrze Bibliu a Cirkev.

Veľká vďaka a obdiv patrí všetkým, ktorí prispeli, či už materiálne alebo svojim talentom a prácou k tomuto jedinečnému podujatiu, ktoré sa s týmto „motívom“ koná po celom Slovensku, ale aj vo svete.

Martin Šiška

Fotky / Fényképek

————————————————————————————

Június 27-én jótevőinknek és szponzorainknak köszönhetően plébániaközségünkben Gajdoš Pál helyi plébános atya vezetésével ismét megrendeztük a Család Napját.

A program kétnyelvű szentmisével kezdődött 15:30-kor, melyet négy lelkiatya mutatott be közösen. A szentmise szónoka, Jozef Luscoň SDB atya aktívan bevonta a jelenlévőket a prédikációba, s a helyes válaszokat meg is jutalmazta.

A szentmise után az érdeklődőket különféle alkotóműhelyek várták a plébániaudvaron, mint például agyagozás, vesszőfonás, üvegfestés, gyöngyfűzés stb. Nem hiányozhatott az ugrálóvár és a bikaródeó sem, sőt még lovagolni is lehetett. A cserkészeknek köszönhetően a családok különféle vetélkedőkön mérhették össze ügyességüket. Ismét volt gulyás, laska, palacsinta, Kofola, sör és cukorvatta.

A rendezvény legjelesebb vendége kétségtelenül Mons. Stanislav Zvolenský érsek atya volt, aki jelenlétével megtisztelve a Család Napját kifejezte, hogy az egyháznak mennyire fontos a család. Az érsek atya találkozott azokkal a gyerekekkel, akiket „nemrég” keresztelt meg, s megáldotta a kismamákat.

Este nagyszerű hangulatot teremtve fellépett az Istenről, hitről, szeretetről rockosabb stílusban éneklő és zenélő CRUX együttes, amely plébániaközségünkhöz is kapcsolódik.

Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon (anyagilag, tehetségével, munkájával) hozzájárult ennek a kivételes rendezvénynek a megszervezéséhez.

Comments are closed.