farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on July - 18 - 2017 | Comments Off on Cyrilo-Metodská púť v Nitre

V stredu 5. júla sme si opäť pripomenuli sviatok našich vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda.Niektorí naši farníci sa vybrali zažiť osobne spoločenstvo veriacich na miesto, ktoré je úzko späté s týmito svätcami – patrónmi Európy – do Nitry. V rámci slávnostnej svätej omše si prítomní, ale aj diváci a poslucháči, ktorí túto slávnosť sledovali, vykonali zasvätenie Božskému srdcu Ježišovmu. Medzi pútnikmi nechýbali ani naši miništranti vedení pánom farárom.

Odchádzali sme z Kostolnej o 7:30 hod. s pánom farárom, Krištofom Némethom a Kevinom Keveždom. Do Nitry sme dorazili o 9:00 hod. Tam sme sa prezliekli do miništrantských rovnošiat a šli na slávnostnú svätú omšu. Bolo tam veľa ľudí a kňazov. Po omši sme išli na obed, ktorý nám veľmi chutil.

Neskôr sme šli pozrieť hrad. Boli tam okrem iných zaujímavostí aj sovy, orly a sokoly a jedna sova, ktorú som mal možnosť mať na rukách. Nás chalanov zaujali však najmä vystavené meče, sekery, štíty a tiež nožíky, ktoré boli aj na predaj.

Mali sme pekný zážitok z Nitry. Pánovi farárovi ďakujeme, že nás zobral na túto púť.

Sebastián Čajka

12 rokov

Fotky z púte.

Comments are closed.