farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on September - 15 - 2018 | Comments Off on Biskup z Tanzánie

Keď sa povie Afrika, druhým dychom musíme dodať „Tanzánia“.

Prečo práve táto krajina? Už dlhé roky je cieľom misionárov aj tento kontinent a spomedzi jeho štátov, okrem susednej Kene, i Tanzánia. Nádherná krajina s úžasnými ľuďmi, ktorým bola „Radostná zvesť“ prinesená pred 150 rokmi. Tento rok si pripomínajú 100 rokov od vysviacky prvého domorodého kňaza. Živá viera srdečných ľudí dokumentovaná fotografiami a krátkymi videami pohla snáď všetkými srdcami farníkov v Kostolnej pri Dunaji, keď sa náš pán farár vrátil z misijnej cesty z tejto krajiny a prezentoval ju. Symbióza nielen ľudí a prírody, ale aj ich viery a života. Nehanbia sa, nedávajú si masky.

Farský kostol bol vo štvrtok 13. septembra naplnený ľuďmi plnými očakávaní a určite aj zvedavosti. Veď biskup z tak exotickej krajiny, akou je Afrika, sem prišiel úplne prvýkrát v histórii. Pán biskup sa v kázni zameral na kríž ako centrum kresťanstva. Zdôraznil, že v ňom je sila, život, spojenie s Bohom, ale súčasne nezabudol povzbudiť, že práve to utrpenie v nebi už nebude. Spomenul, že aj v jeho rodnej krajine majú farnosť zasvätenú „Tajomstvu sv. kríža“. Veď práve skrze kríž a utrpenie má k nám Boh v osobe Ježiša Krista tak blízko – čo nám pripomenulo aj evanjeliové čítanie z vigílie sviatku Povýšenia sv. kríža.

Po „medzinárodnej“ svätej omši nasledovala prezentácia života v Tanzánii z úst toho najpovolanejšieho – nášho hosťa z krajiny „večného“ slnka. Táto krajina je veľkosťou porovnateľná s Ne-meckom a má približne 55 miliónov obyvateľov. To je súčasne aj odpoveď na jednu z mnohých podnetných otázok, ktoré položili účastníci tejto prezentácie.

Problémy, ktoré majú africké komunity, sú však úplne iného charakteru ako u nás v Európe. V živote farností a na návštevách bohoslužieb nechýbajú žiadne generácie, pričom prítomnosť aj tých najmenších detí je úplnou samozrejmosťou. Problémom sú pre nich však financie. Biskup Minde však nečaká iba na pomoc zvonka, ale priamo iniciuje aj domácich veriacich, aby prispeli, koľko môžu.

Nadšenie a energia, ktoré sálali z tohto božieho služobníka z „čierneho“ kontinentu nás presvedčili, že to myslí s evanjelizáciou vo svojej domovine vážne. Aj jeho zásluhou sa budujú rôzne projekty na rozvoj a zlepšenie života Tanzánijčanov. Viackrát nás vyzval k tomu, aby sme sa za nich modlili a tiež spomenul duchovný rozmer daru, pomocou ktorého môžeme putovať na miesto, kde sa bude realizovať nejaký projekt, ktorý podporíme.

Položené zaujímavé otázky svedčili o tom, že nám na misiách záleží – pozitívne sa to odrazilo aj na množstve peňazí (3 795 €), ktoré sa vyzbierali na podporu misijného diela nášho hosťa.

Našlo sa aj viacero laikov, ktorí sa rozhodli na budúci rok navštíviť túto krajinu. Je veľmi povzbudivé, že misijné dielo, ktoré sa začalo pred jeden a pol storočím, má takýto úspech, o čom, okrem materiálneho a sociálneho rozmachu, svedčia najmä mnohé duchovné povolania, na ktoré už pomaly nestačia kapacity ich seminárov. Ak naše talenty a vieru necháme zapadnúť prachom a povrchnosťou, tak sa môže stať, že na misie budú chodiť africkí kňazi do Európy. Nechajme sa teda preniknúť ich mladým duchom a najmä dôverou a pokorou voči Bohu a jeho plánom s nami.

Fotky

Martin Šiška,
Hrubý Šúr

Comments are closed.