farnosť Kostolná pri Dunaji

Rímsko-katolícka cirkev

Posted by marian.jasenovec@eltras.sk on June - 12 - 2016 | Comments Off on 1. sväté prijímanie

V nedeľu, 12. júna sme vo farskom kostole oslávili 1. sväté prijímanie.

Od januára sa pod vedením nášho pána farára Pavla Gajdoša pripravovalo spolu až 15 detí z celej farnosti.

Príprava spočívala v účasti na detských svätých omšiach a katechéze v pastorku. Deti dostali na začiatku pracovné zošity, ktoré si vypĺňali spolu s rodičmi, čím bola v mnohých prípadoch začlenená do prípravy aj celá rodina 🙂

Radosť z očakávania sa stupňovala každým týždňom, umocňovala to aj skutočnosť, že väčšina farností mala prijímanie už v máji, takže sa deti mali o čom v škole rozprávať a na čo sa tešiť.

V piatok pred 1. svätým prijímaním sme mali spoločnú spoveď, ktorou deti spečatili svoje rozhodnutie zúčastňovať sa plnohodnotne slávenia svätej omše a prijímať telo Ježiša Krista.

Slávnosť bola veľkolepá, deti zvládli všetky úlohy úžasne a v neposlednom rade bola vyzdvihnutá podstata 1. sv. príjmania aj vďaka rovnošatám, ktoré mali na sebe oblečené.

Veľká vďaka za to patrí pánovi farárovi, že sa mu podarilo presadiť ich, ale aj rodičom, ktorí boli ochotní prijať túto zmenu.

Vďaka rovnošatám mohli deti spolu aj s rodičmi, rodinami a farníkmi prežiť hlbšie slávenie Eucharistie, podstatu našej viery.

Počas sv. omše si deti zaspievali dve piesne, ktoré sme si nacvičili s Ľubkou, za čo jej patrí veľká vďaka!

V mene rodičov sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na prípravách a pomohli nám, či už so spevom, obetnými darmi, ale aj samotnou účasťou na svätej omši.

Fotky

Comments are closed.